Oldalak

2017. október 11., szerda

a testvéri szeretet titka

A délután folyamán a felnőtt és kisebb gyerekeinkkel beszélgettem egy kicsit arról, hogy mi a titka a testvéri szeretetnek. Mi a titka annak, ha egy családban a gyerekek szeretik mind egymást és ragaszkodnak mind egymáshoz?! A következő válaszok születtek:

1. A hívő családban ez sokkal könnyebb, mert ismerik a Bibliát és tanításait, tehát kicsi kortól ott a mérce és a tiszta elvek a családi kapcsolatokról.

2. A szülők példamutatása. Ahogyan tisztelik a szülők egymást és megoldják konfliktusaikat. Nincs "örök harag" opció, csak megbocsátás és  dolgok helyrehozatala. Az is példa, ahogyan a szülők viszonyulnak testvéreikhez, ragaszkodik-e a nagy család egymáshoz vagy igyekszik-e?!

3. Kisebb korban engedik a szülők, hogy a gyerekek oldják meg elsősorban a közöttük levő konfliktust, s nem a szülők tesznek mindig igazságot, mert nem biztos, hogy helyesen látják, amit látnak.... Nagyobb korban pedig a békességet támogatva állnak a gyerekek mellé a konfliktusban, és nem pártoskodva. Ugyanakkor tanítják a problémamegoldást, kommunikációt tudatosan is.

4.  Mindegyik gyereket egyformán szeretik, nincs kedvenc, viszont különbözőképpen viszonyulnak hozzájuk és mindegyiket külön-külön igyekeznek megismerni és értékelni. Azonos mértékben dicsérik őket egymás előtt is. Ha összehasonlítják őket, azt csak úgy, hogy mindkét fél pozitív tulajdonságait hozzák felszínre. A személyiség megismerése egy izgalmas kaland az egész család számára az évek folyamán, és sokszor hangot adnak annak, hogy milyen jó, hogy Isten mindenkit egyedinek alkotott a családban is.

5. Legyen rendszeres időtöltés csak a családdal, ahol a gyerekek egymással játszanak, tévé, technikai eszközök és más barátok nélkül. Évente egyszer menjenek kikapcsolódni valahová, még ha 3 napra is, ahol csak (!) a család van együtt. Ugyanakkor legyen a gyermeknek külön szférája is, egy kis sarok vagy egy asztalka, ami az övé, ahová ő elhúzódhat. Kisebb korban nem előny a külön szoba.

6. Legyen rendszeresen a gyerekekre egyenként külön szánt idő, még ha csak egy fél óra is az, kettesben apával, és kettesben anyával is.

7. Tanítsák meg a szülők a gyerekeket egymásért imádkozni rendszeresen. Reggelente óvodába, iskolába menet előtt, a szülők imádkozzank értük, s ők is egymásért (ne csak mindenki magáért).

8. Hallják gyakran azt, hogy mindegyikük egy különleges ajándék számunkra Istentől, jó tulajdonságaikat, eredményességüket ismerjék el a szülők mások előtt is, amikor éppen tetten érik azokat.

9. Könnyebb a testvéri szeretet, ha legalább hárman vannak a családban gyerekek,
és nem nagy korkülönbséggel.

10. A gyerekek jobban szeretik egymást, ha a szülők jobban szeretik egymást. :)

Miközben ezeket hallgattam és hamar lejegyeztem, meghúztam magam, mert jól éreztem, hogy hol kell fejlődnöm, fejlődjünk, s tudom, hogy a gyerekeim is tudják. Melyik szülő nem hall a sorok között? De hálás vagyok, hogy merik mondani, s még időnk is van egy kicsi, jobban tenni, amit kell.
Amit pedig eddig elérhettünk, megköszönjük Istennek, hisz minden Kegyelem a családunkban is.
Ezt meg kell hamar ünnepelni! :)

MIVEL A FELSOROLÁS NEM TELJES, LEHET FOLYTATNI A TITKOK FEJTEGETÉSÉT.... :)

2017. január 25., szerda

Néhány ötlet, amit ki kellene próbálni, ha még keresztyénként nem tetted.

Nem az intelligenciánk vagy szónoki képességünk teszi a legnagyobb hatást az emberekre, hanem az önzetlen szeretet. Sokféle eszköz áll rendelkezésünkre az Ige hirdetésében. Ezen eszközök közül kétségkívül az internet a legerősebb,mégis, erre használják a legkevésbé. Az emberek szerte a világon böngészik az internetet. Közülük sokan az interneten élik életüket a „való világ” helyett.

Bár a keresztények jelenléte az interneten az utóbbi időkben valamivel általánosabb lett, ez még mindig csak azokra a weboldalakra és blogokra korlátozódik, amelyek eleve hívőkből állnak. Kevesen használják az internetet arra, hogy az Igét másokhoz is eljuttassák. A különböző vallási csoportok,eretnekek és az iszlám képviselői azonban nagyon is aktívak ilyen téren,ezeknek a csoportoknak a száma egyre nő.
Mi miért vagyunk olyan gyávák, irigyek, ítélkezők, vagy ki tudja kit mi tart vissza? Úgy gondolom, hogy aki élő keresztyénként nem használja az internetet, közösségi oldalakat arra, hogy hitét ott is megélje, jobb ha teljesen tartózkodik tőle. Mert ez is számon kéretik egyszer, hogy mire és hogyan használtuk…


Lehetőségek, ötletek a hogyanra:
·        Kedvelj és kövess önzetlenül és nagylelkűen jó és hasznos keresztyén FB oldalakat, személyeket, blogokat, weboldalakat.
·        Használd a közösségi oldalakat, ossz meg egy jó keresztyénkönyvet, amit éppen olvasol. Vagy miért ne ossz meg egy youtube videót erről,amit te készítesz?
·        Írj blogot vagy indíts egy youtube csatornát, ahol megosztod a bizonyságtételed arról, hogy mit tett Jézus az életedben.Válaszolhatsz a hitbeli kérdésekre is. Nem muszáj vitába is belemenni. Ha szépen énekelsz, oszd meg a felvételeket, amelyekben te is részt veszel.
·        Tölts fel keresztyén filmeket, zenét, tanítást a youtube, vimeo vagy más oldalakra. Kedveld a hasznos megosztásokat, más írásait, segít,hogy szélesebb körben nyerjenek belőle. A vitára okot adó, provokatív anyagokat jobb, ha kerülöd, kivéve ha határozott és megalapozott álláspontot tudsz kifejteni és meg is tudod védeni.
·        Ossz meg keresztyénweboldalakat közvetítésekkel keresztyén összejövetelekről, programokról, és néhány szóban indokold, hogy miért ajánlod.
·        Instagram vagy flickr? Használd a kreatív képességeid! Tölts fel képeket Isten csodálatos alkotásairól a természetben, barátaidról,keresztyén történésekről, mindezt igeverssel, egy idézettel a lelkipásztorodtól,az elmúlt igei tanításokból, és saját gondolataid is bátoríthatnak.
·        Írj és frissíts wikipédia cikket keresztyén tanítóidról,lelkipásztorról, a helyi gyülekezeted munkájáról…(Ellenőrizd másokat is megkérdezve,hogy hiteles legyen és megbízható forrásból mindaz, amit írsz.)
·        Írj véleményt a keresztyén könyvekről, filmekről a könyvesboltok weboldalain. Amikor egy könyv több jó ajánlást kap, több emberkedvet kap elolvasni. Iratmisszió ez csak másképpen.

·        Jelentkezz be, ha keresztyén összejöveteleken veszel részt, konferencián, istentiszteleten.Oszlatja a lelki sötétséget.

·         Használd a google térképet is arra, hogy a visszajelzéseddel, ajánlásoddal kedvet kapjanak mások is az illető hely iránt.
·        Támogasd a missziós társaságokat, akik interneten keresztül is szolgálnak.
·         Használd a #hashtag # -et arra, hogy konferenciát, eseményeket stb. nagyobb hatékonysággal hirdess.
·        Az internet tele van fórummal, bloggal, facebook csoportokkal,ahol néhány szó is sokat ér megjegyzésként. HA AZ ÉPÍTŐ ÉS SZERETETTELJES!
·        Ne fukarkodj az építő  megjegyzéssel, hasznos odaillő források megosztásával a blogok, youtube videók, twitter, google stb. lehetőségeinél.
·         Jelentkezz önkéntes munkásnak keresztyén weboldalak,FB oldalak fenntartásában, kezelésében.
·         Készíts saját weboldalt, indíts blogot, ami nem muszáj a hitről szóljon, de lehet egy keresztyén ember hobbiköréből kiindulva bizonyságtétel. (horgászat,gasztronómia, sportok stb.)
·         Hozz létre eseményt, hogy meghívasd barátaid egy-egy különleges eseményre.

forrás: http://sharethegospel.net/2017. január 16., hétfő

anyós és meny 5:5


Ruth könyvéből 5-5 gondolat anyósnak és menynek
Kezdem a menyekkel, mert én is csak meny vagyok még. :)

Ruth példa a menyeknek:
1. Ruth anyósát és annak Istenét választotta, elhagyva még saját családját is ezért. Megnyitotta szívét anyósának. Felfoghatatlan számomra ez a bizalom. Egy istenfélő anyós felé lehetséges. Nekem menynek, első lépés lehet ez a megelőlegezett bizalom anyósom irányában, ha az Urat keresem és látom benne. Kulcsa a jó anyós-meny kapcsolatnak a meny bizalma... De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled! Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.Ruth 1:16
2. Ruth kész volt szolgálni anyósát. Dolgozott mindkettőjük megélhetéséért. Milyen áldozatot hoztunk legutóbb anyósunkért? Azt mondta egyszer a móábi Ruth Naominak: Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedegetni valaki után, akinek megnyerem a jóindulatát! Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom! Ruth 2:2
3. Boázt elsősorban nem Ruth szépsége ragadta meg, hanem a Naomihoz való viszonyulása. A mai társadalom a tiszteletlenséget, akár anyós viccekkel is, elfogadja, de ez senkiben sem szül csodálatot....Bóáz így válaszolt neki: Elbeszélték nekem részletesen mindazt, amit anyósodért tettél férjed halála után: hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Ruth 2:11
4. Ruth követte Naomi tanácsát. Ez már a nehezebb leckék közé tartozik. Mégis, ha az anyós is jól és mértékkel tanácsol, jó azt megfogadni! Ruth azt mondta neki: Megteszem mindazt, amit mondasz. Ruth 3:5
5. Nem hagyta kis anyósát az ünneplésből, az unoka életéből. Ha részünkről a kezdeményezés ezekben, könnyebb határt is szabni. úgyhogy a szomszédasszonyok, amikor nevet adtak neki, azt mondták: Fia született Naominak! És elnevezték őt Óbédnak. Ruth 4:17

Naomi példa az anyósoknak:

1. Amikor Ruth unszolta anyósát, egyszerűen feladta a tiltakozást. Nem ajánlott más megoldást, kompromisszumot, egyszerűen belátta, hogy a menye felnőtt asszony, tud egyedül is dönteni és felelősséget vállalni.Amikor látta Naomi, hogy mindenáron vele akar menni, nem győzködte őt tovább. Ruth 1:18
2. Lányaként tekintett Ruthra. Ha egy anyós megteszi az első lépést és nem csak elfogadja, hanem lányaként befogadja a menyét, nem lesz nehéz annak viszonoznia, esetleg "anyukának" szólítania.  Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom! Ruth 2:2
3. Naomi érdeklődött Ruth napjáról, arról, hogy mi történt, de elsősorban nem azért, hogy kioktassa, hanem hogy bátorítsa. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa: Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett! Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta: Bóáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam.Ruth 2:19
4.Naomi nem osztotta a jó tanácsot, kivárta amikor viszont határozottan súlyt adhatott a szavainak, s Ruthnak nem volt kérdés, hogy úgy tegyen-e vagy sem. Tudta időzíteni a szavait...
5. Naomi ajándéknak fogadta unokáját s nem jutalmának. Az anyaméh gyümölcse jutalom is, az unoka pedig "csak ajándék"!


 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL