Oldalak

2016. július 7., csütörtök

3 ajándék

Ez a fejezet is a levelezős mentori sorozatomból egy részlet. (Kértetek néhányan ízelítőt, megosztom még ezt is az előző bejegyzésem mellett.). Ha az ősszel induló csoportban szeretnél részt venni, ne felejtsd el majd jelezni. Szeptember elsején indul, hirdetni fogom itt és a facebookon is.


3 ajándék


Aki emberekkel foglalkozik, annak rendbe kell lennie magával (egészséges énképre törekedés, önmagunk elfogadása kívül-belül), önismeretre kell törekednie. Ez azért is fontos, mert ha kikerüljük ezt a lépést, hiába törekszünk többet gondolni másra, mint magunkra. Az ördög megragadja ezt a kiskaput, és folyton megkötöz a méltatlanság, az irigység, a büszkeség s a dicsőségvágy kötelékeivel. Nem beszélve arról, hogy aki nem fogadta el önmagát, úgy, mint Isten teremtményét, Isten ellen lázad, Őt, mint teremtőt, becsméreli. Még ha sok mindent az Élet is formált személyiségünkön, még ha események mássá is tettek, ezek is az ő formáló munkája bennünk, ami az új embert széppé teremti. Aki nem fogadta el önmagát, az másokat se tud elfogadni, vagy másokkal se tudja elfogadtatni önmagát. Sok konfliktus oka ez. Házasságban is, munkakapcsolatokban, de a gyülekezetben is. Nők között főleg érzékeny terület.
1. lépés: Adj hálát Istennek, hogy ilyennek teremtett kívül-belül (csodálatosnak!), és olyanná formált az Élet által, amilyen éppen most vagy (megtisztítva használható eszköz a kezében).
   2. lépés: Kérd Istent, hogy másokat is tudj befogadni, megérteni. Ehhez kell a sok szeretet, az emberismeret, empátia, hogy szolgálni tudj feléjük.
    3. lépés: Kérd Istent, hogy segítsen az Ige tanulmányozása által felfedezni a lelki ajándékokat magadban és másokban, hogy ne csak az emberek felé szolgálj, hanem velük együtt is.
A szolgálat akkor kiegyensúlyozott a nők között, ha mindenki megtalálja a helyét és ajándékai szerint szolgál. De mit is jelent az AJÁNDÉK? 
      1. Velünk született ajándékok:
Ezek is többféleképpen magyarázhatóak:
a.        Jól ismert az egyszerű két csoport:  kifele és befele forduló típusú ember. Már pici korban lehet látni egy babáról, gyerekről, hogy mennyire igényli a társaságot, mennyire tud eljátszani egyedül is, mennyire kommunikatív vagy meggondolt a kérdéseiben is.
b.       Tovább osztható ugye ez a két csoport a temperamentum szerint. A kifele forduló szangvinikus vagy kolerikus, míg a befelé forduló az melankolikus vagy flegmatikus. Ezeket most nem jellemzem, biztosan olvastatok róla eleget. Azt is, hogy nincs tiszta ilyen-olyan típus, hanem nagy az átjárás a meghatározott személyiségek között.
Ahogy növünk, az élet is formál a személyiségünkön ( a szüleink isJ). Érett nőként kiforr sok minden bennünk és bizonyos személyiségjegyek nagyon nyilvánvalóan árulkodnak rólunk. Jó ezeket ismerni és a szolgálatban figyelembe venni. Munkapszichológusok, menedzserek használják leginkább a DISC tesztet, ami nem csak önismeretről szól, hanem abban is segít, hogy az egymással való munkálkodásban megértők, hatékonyabbak legyünk.


 A velünk született ajándékok mellett, megtérésünk után adatnak a

2. Lelki ajándékok.
Ezek sokszor kapcsolatban vannak a velünk született természetbeli ajándékokkal, hisz egy az adományozó: a Teremtő egy a Lélekkel. Vannak különböző lelki ajándékokat feltáró tesztek. Én nem igazán hiszek ebben, legalábbis kis valószínűséggel működnek a hatékonyan azt látom. Gyakorlatban inkább azt látom, hogy az első szeretet tűzével szolgálni kezd a megtérő, s a szükséget látva "megfogja a munka végét". Munkavégzés és bibliaismeret-szerzés közben felfedi a Lélek melyik az a szolgálat, ahol a helyemen vagyok. Mások is segíthetnek benne, különösen azok, akik a Lélek vezetése alatt szolgálnak már a gyülekezetben. Fontos kifejeznünk, ha valakiben meglátunk egy-egy ajándékot. Ez nem bók, hanem a bátorításnál is több, mert felelősség. Bátran éljünk mégis vele, s ne legyünk engedetlenek, ha felismerjük. Még egy olyan mód is van, hogy látom a szolgálatot, amire elhívott az Úr, vagy ahol szükség van és kész vagyok segíteni, s kérem a lelki ajándékot hozzá. A biblia tanít erre. Hogy kérjük, s kívánjuk a fontosabb lelki ajándékokat. Személyiségünk ismerete szerint is kérhetünk lelki ajándékot, ami kiegyensúlyozottá tesz a szolgálatban. Aztán a Lélek adja, kinek ahogyan akarja. S valóban az Ő akarata szerint a legjobb. 
2.        Még van egy fajta különleges ajándék. 

   3. Az élet ajándéka, 
a  amit nem mindig az Úr ad, de megengedi és javunkra fordítja, így válik csak ajándékká. Ezek lehetnek lelki örökségek családunkból vagy éppen sebeink, amelyeket ha az Úr begyógyított, gyógyító sebekké válnak mások számára a szolgálatban. A pozitív élettapasztalatokat, mint meg nem érdemelt ajándékot, könnyebben meg tudjuk osztani a nőkkel (gyermeknevelés, kapcsolatok,  hitbeli megtapasztalások pl.)
Most olyan sebeket sorolok fel, amelyek Jézus vérével befedezve ajándékok lehetnek másoknak a gyógyulásban. Segíthet látni területünket a szolgálatban: férj vagy más közeli személy halála, házassági problémák, válás, egyedülálló (magányos vagy „égő”), betegség, munkahely elvesztése, férj, aki nagyon sokat van távol (pl.külföldön dolgozik), terhesség, nem kívánt terhesség, abortusz, koraszülés, veszítések, idős szülők gondozása, üres fészek, anyós- meny kérdések,  probléma a rokonsággal, megoldatlan probléma, keserűség a nagy családban, romantikus szeretet hiánya a házasságban, énkép probléma, depresszió, gyógyíthatatlan betegség, tinédzserekkel, felnőtt gyerekekkel való probléma, szomorúság, öregedéssel járó kihívások, problémák, alkoholizmus és egyéb függőségek, testképzavar, molesztálás, bántalmazás, gyülekezetben átélt viharok, kiégés a szolgálat, illetve munka miatt, stb.
Ezek a tapasztalatok nem nyilvánosak, de vannak bátrak, akik úgy is felvállalják, és ezért lesznek áldottak. Természetes, hogy ezeket inkább diszkréten kezeljük. Mégis, személyes beszélgetésekben, kisebb csoportban jó valamennyit megosztani belőle, hisz így tudunk segíteni lelkigondozással. Honnan tudja meg valaki, hogy nekünk volt ilyen seb az életünkben, ha nem merünk még utalni se rá? (A múltkor utaltam arra, hogy gyermekágyas depresszió tört rám a 4. gyerekünkkel. Másnap már várt egy visszajelzés valakitől közületek, aki csak személyesen végzi a tanulmányt, hogy ő most van benne. Megérte felvállalni most is az őszinteséget, s előttetek megnyílni.) Kockázat, sebezhetőkké válunk még inkább, van hogy megtörténik, hogy visszaélnek vele, de sokkal több a segítség, az életmentő beavatkozás a nyomán. Segítünk, hogy valakinek begyógyuljon egy ilyen seb és megtérés lesz belőle (e nélkül nem fog sikerülni tartós gyógyuláshoz segíteni), ha hívő az illető, akkor megváltozik az élete, családja. Kivirul az ilyen nő. Mi is a Jézus sebeivel gyógyultunk meg. Adjuk tovább…
Velünk született, az Élettől és a Lélektől kapott ajándékainkkal tudunk szolgálni az Úrnak, másoknak, és másokkal! Milyen sokat kaptunk! Mindent, ami a szolgálathoz szükséges!
 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL