Oldalak

2016. június 27., hétfő

Hogyan találhatok mentort?

a képen Kovács Gézáné Ildikó, akitől sokat tanulhattam...egy levél sem jön úgy tőle, hogy valamit az Úr ne tanítana általa. Különböző női konfernciákon is mellészegődtem, s engedte, majd ő hívott... Hálás vagyok nagyon az Úrnak érte...

Többen kérdeztétek a Lydiában megjelent interjú után is, hogy hogyan találtam végül lelki mentorokat magamnak?
Először is éreztem, hogy az Úr engem erre a szolgálatra hív a nők között. Nem azért, mert már láttam volna rá sok példát előttem, s megkívántam, hanem a hiánya, a szüksége terhelődött rám. Miért is olyan kevés a lelki mentor közösségünkben? Egyszerű válasz az, hogy nagyon sok időt igényel s valakinek az életét. Áldozat! Mégis, leghatékonyabb tanítási módszer, sőt, még a személyes evangélizációnak is egyik alappillérének bizonyult az életemben. Mentorolni kezdtem egy kismamát (akár szoptatni tanítottam, vagy a hozzátáplálásban adtam útmutatót), vagy egy lánynak segítettem az önértékelési harcait megvívni, s evangéliumot adtam át a sorok között, majd egyenesben. Nagy lehetőség. Megéri vállalni az áldozatot. Tehát, hogyan is találhatok mentort?
1. Imádságra adatik. (Merd kérni kitartással. Nekem több év kellett, míg ima és próbálkozások után az Úr megadta).
2. El kell döntened, hogy miben akarsz támogatást, segítséget (egy bizonyos gyakorlati területén az életednek? lelki élet? hitre szeretnél jutni?). Nincs olyan mentor, aki mindenben segíthet neked. Ezért is van szükséged több mentorra az életedben. A Bibliából, könyvekből olvasunk igazi példaképekről, ők is bizonyos szinten mentoraink. Aztán, van, hogy mellészegődünk embereknek, s kérjük, hogy tanítsanak.  S majd jó, ha te is mentor leszel, tovább adva, amit tanultál.
3. Nézz körül (akiket már ismersz, vagy éppen akiket csak távolról, vagy ezután fogsz megismerni-nincs lehetetlen!). Egy jó mentor lehet példa neked valamiben, amit szeretnél te is úgy tenni, ezért tudatosan alázattal kifejezed iránta. Lehet egy olyan valaki egy mentor, aki elsősorban meghallgat téged (talán azért, mert mindig te hallgatsz meg másokat). Lehet egy mentor olyan szolgálattal, aki nem csak bátorít, de jó kritikusod, tudatosan figyel arra, hogy mindig visszajelezzen neked különböző területeken. Egy mentor lehet olyan, akire nem hasonlítasz, hanem teljesen más, mint te, ezért hiányos területeiden segít fejlődni. Általában ilyenkor kölcsönös mentorlás alakul ki. :)
4. Ne hamarkodd el a választást, s a kérésed valaki felé. Bizonyosodj meg arról, hogy az illető nagyon szereti az Urat, ekkor ha "csalódsz is benne", a kapcsolatotok nem fog megromlani, illetve lehet nem abban fog mentorolni, amiben te képzelted, hanem Isten gondolatai sokkal jobbak lesznek a számotokra...
5. Fejezd ki kérésed az illető felé akár egy rövid levéllel, vagy személyesen. Készülj fel a "nem"-re is, hisz lehet, hogy az illető éppen nagyon leterhelt, s nem szeretetlenség miatt képtelen vállalni. Az Úr jobbról gondoskodik neked, fel a fejjel! S máris tanultál valamit :)
6. Hívd meg mentorod kávéra, beszélgetésre (levelezés is megteszi ha nagy a távolság), s KÉRDEZZ! Mielőtt találkoztok, jegyzetelj, hogy majd miket szeretnél megbeszélni...
7. Ha csak teheted, csatlakozz a mentorod mellé egyszerű helyzetekben és szolgálatban, munkában is segítségként. Gyakorlatban többet lehet tanulni, s közben lehetőség van a beszélgetésre is. Ugyanakkor valamit kifejezhetsz hálaként is a segítségeddel.
8. Ne ragadj le egy mentornál, s ne várj barátságot, életre szóló kapcsolatot. Az ilyen elvárás megöli a kapcsolatokat. A barátság, az életre szóló kapcsolat az ajándék Istentől, nem lehet megdolgozni soha eléggé érte. Lehet megegyezés, hogy egy bizonyos ideig tart a segítő kapcsolat, aztán utána, amikor erre az Úr lehetőséged ad, ha szükség van rá.
9. Ne feledd, hogy neked kell tenned az első lépést a mentor felé, bár vannak alázatos szolgái is az Úrnak, akik felvállalják, hogy felajánlják segítségüket, ha nem is szóban, de esélyt adnak arra, hogy kifejezd kívánságod. Figyelj! Légy mindig hálás, és tisztelettel viszonyulj azok iránt, akik segítenek téged, s ne légy kicsinyes, hogy ezt nem vállalod fel mások előtt, hogy kitől tanultál Istenről s a biblikus életről.
10. Soha nem késő mentort kérni az Úrtól, nem lehetsz túl idős hozzá!

Még néhány gondolat egy régebbi bejegyzésemből:
A Biblia több képet használ a tanítás-tanulási kapcsolatokra: pásztor-bárányfazekas-agyagmester-tanítvány (mentorlás), családi kapcsolatok (testvér, atya-gyermekanya-gyermek)...
Visszaemlékezve, a legnagyobb hatással azok tudtak tanítani,akik szülői szeretettel vettek körül, kissé elfogulva hittek bennem. Családban, iskolában, gyülekezetben. A mai generációban is ez lehet a leghatékonyabb tanítói módszer, nem hiába lett népszerű az otthon-tanítás (home school) már Kelet Európában is. A tanulásra ösztönzés a szereteten, el-és befogadáson, a tanulóra szánt időben, személyes kapcsolatban rejlik. Mindez természetes közegben zajlik, inkább felfedezve a dolgokat, mint írás- és szóbeli ismeretszerzésen
Lelki szülőkre utaló példák a Bibliában:
Pál Timóteusnak, mint atyja: „az én szeretett fiamnak”.
János a 3. levelében az „úrnő és gyermekei” megszólítást használja
Máriának Erzsébet, és nőknek külön ott a tituszi ige: „az idősebbek tanítsák a fiatalabbakat”.
A tékozló fiú példázata: atya-fiú kapcsolat stb
A lelki apaság vagy anyaság nem életkortól függő. Ismerek olyan lányt, aki egy ideig a frissen megtért nagynénjének volt lelki anyja. Vagy egy idős vasárnapi iskolai tanító lelki atya lehetett a gyerekeknek, akiket tanított. Isten használja a szülőképet, amikor magáról és rólunk, gyermekeiről szól. Vagy az anyaképet is. „Elfelejtkezhetik-e az anya az ő gyermekéről? Én terólad el nem felejtkezem”. Ézs 49:15
Egy lelki anya főbb jellemzője: befogad, bátorít és meghallgat. Tituszhoz 2:3-5 szerint a gyakorlati dolgokban is eligazítást ad.
Istenre, mint atyára jellemző a Zsolt 103:9-13 szerint, hogy TÜRELMES, MEGBOCSÁTÓ, SZERETETTELJES, továbbá vezet, irányt mutat, egyenes (rámutat a hibáinkra még ha fáj is), megvesszőz, de be is kötöz, és gondoskodik (mely atya az, aki ha kenyeret kérnek követ ád...mennyivel én a ti menneyi atyátok..Lk 11).
 Kinek vagy a lelki atyja, anyja?  Mernek-e egyáltalán segítséget kérni tőled ?
Bátorítani szeretnék mindenkit, hogy kérje Istent, adjon olyan szívet, amely kész meglátni azt, akiért felelős, akinek segíthet. Vannak olyan személyek, akik még nem születtek meg. Ahogyan egy újszülöttet várnak egy családban, úgy várjuk-e a "barátkozók" újjászületését a vasárnapi iskolában, gyülekezetben? Ha megszületett, tudunk-e lelki szülőként dédelgető szeretettel viszonyulni hozzájuk? Te kihez fordulsz, ha segítségre van szükséged? Lehet kérni Istentől a lelki támaszt. Nekem is Isten több évi imádság után adta meg, hogy vérbeli szüleimen kívül másokban is támaszt leljek, példaképeimtől személyes törődést kapjak. De először neked kell lépni. Itt is érvényes, hogy jobb adni, mint kapni. Amit kaptál Istentől, add tovább. Tapasztalatot, szeretetet, törődést. Adjon Isten ötleteket, hogyan ápoljuk ezeket a családi kötelékeket (imacsoport, közös tevékenységek, bibliatanulmány
).
„Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é?” (Róm. 2:21). Mikor érezted utoljára Isten atyai szeretetét az életedben és hogyan (gondoskodás, vesszőzés, tanítás, türelem)? Imádkozzunk azért, hogy megújuljon az atya-gyermek kapcsolat Isten és közöttünk, hogy mi is ilyen viszonyban lehessünk azzal, akit Isten ránk bízott. Mert lelki szülőnek lenni az egyik legszebb hivatás!


Sokakért még hálás vagyok, akik példaképeim, vagy akik rövidebb-hosszabb időszakra az életben tanítóim voltak, lelki anyasággal szerettek. Még egy képet mutatok Carol Porterről, 

aki levelezésen és személyes találkozásokon keresztül mentorolt engem (volt olyan alázatos, hogy ő ajánlotta fel annak idején, hogy segít nekem. Én nem mertem volna erre kérni.) Legyen emlékezete áldott. Ő már az Úrnál van. Mielőtt meghalt, az utolsó kemoterápiás kezelés költségeit arra fordította a kezelés helyett, hogy meghívott hozzá Amerikába, hogy elbúcsúzzon s a lelkemre kösse: Légy mentor, hisz arra születtél, ajándékot kaptál hozzá bőven, még engem is! Add tovább, amit az Úrról tőlem tanultál. Eljött az ideje, hogy lassan leírom, amit tanultam. Egy kisebb és egy nagyobb levelezői csoport végig is vette ezeket a témákat már (Hogyan lehetsz TE mentor a gyülekezetedben?) . Ősszel újabb csoportot indítok. Imádkozz, s ha az Úr úgy vezet, jelentkezz, szívesen veszem, ha neked is tovább adhatom, amit a nők közötti szolgálatról tanultam.
2016. június 7., kedd

Az ÉLET titka nekem...

Az ÉLET titka nekem:
Életcél – mindenki céllal született a földre. Akár hiszi, akár nem, Isten tervében van az, hogy életet adott neked! Minél többet tiltakozol ellene, vagy kételkedsz a hatalmas Istenben, annál később jössz rá a titokra, s annál kevesebb időd lesz értelmesen és áldottan élni ezen a földön, még ha az örökkévalóságra kegyelemből el is készülnél… (ha megérthetnénk s felfoghatnánk ezt csupán értelemmel, nem lennénk emberek….hit kell, amit mindenkinek megad Isten, Jézuson keresztül, ha vágyik rá).
Ha visszatalálsz Istenhez, azt is megérted, miért is születtél. Az Életcél, ha kapcsolatról szól (Istennel és szeretteinkkel, sőt mindenkivel, akit önzetlenül szerethetünk), csodálatos!  Ilyen életcéllal élni azt a 70-80 esztendőt vagy annál kevesebbet is érdemes, mert nem évszámokban, hanem teljességben mérjük azt! Ugyanakkor nem feledni, hogy az igazi Élet nem rólunk szól... s mégis akkor találjuk meg önmagunkat is!
Leld örömöd a mindennapokban – sokan pénzre hajtanak, amikor karriert választanak. Valóban, nagy szerepet játszik az életben, hogy el tudjuk-e látni a ránk bízottakat, DE ha a munkánkat nem tudjuk megválasztani, akkor is végezhetjük élvezettel, örömmel. Sokszor nem csak képességünkön, hanem a hozzáállásunkon múlik az életöröm, illetve azon, hogy honnan, Kiből táplálkozik naponta a lelkünk… Az öröm önfeledt nevetést is jelent. Mindennap megengedhető! J
Elfogadni önmagunkat Isten kezéből, nagy érték. Megelégedni azzal, akiket, amit kaptunk az igazi gazdagságot jelenti, mert ez a megelégedés. A jellem több a képességnél- hallom és látom itthon sokszor. Isten formálhat-e téged képmására? Ha igen, ez elég, tökéletes vagy szemében és az is leszel!
Tenni és Lenni – a nagy egyensúly, az Életritmusunk megkeresése, az is munka! Érdemes rá odafigyelni, mert ettől függ szeretteink jóléte is. Van, hogy mint a gyertya, két végen meggyújtva is szárnyalni tudunk, ha olyan körülményeink vannak, s Isten ezt kéri tőlünk, s van, hogy pihennünk kell akkor is, ha mindenki más hajt és minket is hajtana. Meg kellett tanulnom nőként és édesanyaként is egyedül Isten előtt felelni elsősorban azért, amit tőle kaptam. Neki kell elszámolnom, s nem mondhatom, hogy de Uram, XY még ennyit se, vagy Y sokkal többet… Saját életritmusunkra rátalálni és azt egyensúlyban tartani, felülről jövő bölcsesség! Hála, hogy férjem is sokat segít ebben nekem („Ő a józanságom” J ), s a gyermekeim is. Mikor kicsik voltak azért, mert egészséges korlátokat állítottak, most, hogy nagyobbak, tudatosan is. Nem utolsó sorban, az évek múlásával egyre jobban tapasztalom, amit fiatalabb korban elhittem nagy teherbírású elődeimnek, hogy az egészségre vigyázni, amennyire tőlünk függ, az étkezési és fizikai mozgási szokásokkal lehet leginkább. Egyszerűen nekem ez azt jelenti, hogy heti rendszerességgel tesztelem a testem futással vagy egyéb mozgásformával, hogy mennyire terhelhető. Ez aztán inkább energiát ad. A diéta pedig egyszerű: a fehér cukrot (kivéve a fruktózt és laktózt) és fehér lisztet kerülöm. Persze, akik ismernek, tudják, hogy mennyire szeretem a finomat. Régebben egy kis plusz mozgással megengedtem bármit, ma már azt mondom, ha kérdezik, hogy nem-e kívánom az „egészségtelen finomságot”, hogy: dehogynem, de sokkal jobban kívánom egy ideje az egészséget. J

Hát ez a földi ÉLET nekem! Nagy a mérce, de nem adom, nem adjuk lejjebb, hisz a mérce nem tőlem, s nem is elérhetetlen Krisztussal. Minden nap új nap! Ma is az. Itt az ideje a pálfordulatnak is, ha kell!
 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL