Oldalak

2016. március 22., kedd

Tavaszi nagytakarítás a szívünkben

Aki szereti a szív tisztaságát, és akinek beszéde kedvesség, annak barátja a király.
Mindenki megtisztelve érezné magát, ha a Király bevonulna hozzá ünnepelni. Készülnék, takarítanék, finom étellel várnám. De biztosan nagyon izgulnék, a megtisztelő fogadás mellett nem tudom sikerülne-e elengednem magam, s úgy együtt lenni a vendéggel, mint amikor a barátainkat fogadjuk hozzánk. Akkor ugyanis nincs feszültség, de a kedves szó, a  tisztaság és finom étel ott is benne van a készülődésben.
Milyen nagy dolog, hogy a Királyok Királya, az Úr Jézus asztalunk mellett ülhet ezen a húsvéton is és úgy, mint a barátunk. Azt mondja az ige, hogy ennek van feltétele: aki szereti a szív tisztaságát, és akinek beszéde kedvesség, annak barátja a király, " Példabeszédek 22:11

Lelki nagytakarítás 7 lépésben:

1. Kezdjük a szívvel! A tisztaság egészség!
Zsoltárok 51: 10 "Teremts bennem tiszta szívet Istenem!"
Milyen érzések vannak most bennünk? 
2. Takarítás belül és kívül - a beszéd, a száj megtisztítása 
Lukács 6:45 A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.
A kedves beszéd jellemzői (milyenek a szavaink, mint feleség, édesanya, nagymama, sógornő, meny, anyós, barátnő szavai)
3. Vigyük ki a szemetet! - az elme, a gondolatok megtisztítása
Róma 12:2 "És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata."
( negatív gondolatok, önmagunk körül forgolódó gondolatok, nem építő gondolatok másokról stb.)
4. Tegyünk rendet a szekrényekben, fiókokban! - az eldugott, eltitkolt bűnöket is hozzuk Isten elé
Zsoltár 32:3-5
Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét.
(csöndes bűnbánat, majd megvallás az Úr előtt, s egymás előtt kis csoportokban)
5. Lomtalanítsunk! Szabaduljunk meg minden keserűségtől, nehezteléstől, félelemtől
Zsidók 12:1
 Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
(ne tegyük vissza, amit egyszer már kitettünk: fájdalom, emlékek stb. elengedés)
6. Nyissunk ablakot a fénynek! - hadd világítson  a Feltámadott Jézus dicsősége!
Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.
(Jézus, mint a feltámadási ünnep középpontja. A feltámadás ereje...)
7. Örvendezzünk az Életnek!
Az Úr az én erőm és pajzsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt.
(énekeljünk.)

 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL