Oldalak

2016. március 22., kedd

Tavaszi nagytakarítás a szívünkben

Aki szereti a szív tisztaságát, és akinek beszéde kedvesség, annak barátja a király.
Mindenki megtisztelve érezné magát, ha a Király bevonulna hozzá ünnepelni. Készülnék, takarítanék, finom étellel várnám. De biztosan nagyon izgulnék, a megtisztelő fogadás mellett nem tudom sikerülne-e elengednem magam, s úgy együtt lenni a vendéggel, mint amikor a barátainkat fogadjuk hozzánk. Akkor ugyanis nincs feszültség, de a kedves szó, a  tisztaság és finom étel ott is benne van a készülődésben.
Milyen nagy dolog, hogy a Királyok Királya, az Úr Jézus asztalunk mellett ülhet ezen a húsvéton is és úgy, mint a barátunk. Azt mondja az ige, hogy ennek van feltétele: aki szereti a szív tisztaságát, és akinek beszéde kedvesség, annak barátja a király, " Példabeszédek 22:11

Lelki nagytakarítás 7 lépésben:

1. Kezdjük a szívvel! A tisztaság egészség!
Zsoltárok 51: 10 "Teremts bennem tiszta szívet Istenem!"
Milyen érzések vannak most bennünk? 
2. Takarítás belül és kívül - a beszéd, a száj megtisztítása 
Lukács 6:45 A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.
A kedves beszéd jellemzői (milyenek a szavaink, mint feleség, édesanya, nagymama, sógornő, meny, anyós, barátnő szavai)
3. Vigyük ki a szemetet! - az elme, a gondolatok megtisztítása
Róma 12:2 "És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata."
( negatív gondolatok, önmagunk körül forgolódó gondolatok, nem építő gondolatok másokról stb.)
4. Tegyünk rendet a szekrényekben, fiókokban! - az eldugott, eltitkolt bűnöket is hozzuk Isten elé
Zsoltár 32:3-5
Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét.
(csöndes bűnbánat, majd megvallás az Úr előtt, s egymás előtt kis csoportokban)
5. Lomtalanítsunk! Szabaduljunk meg minden keserűségtől, nehezteléstől, félelemtől
Zsidók 12:1
 Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
(ne tegyük vissza, amit egyszer már kitettünk: fájdalom, emlékek stb. elengedés)
6. Nyissunk ablakot a fénynek! - hadd világítson  a Feltámadott Jézus dicsősége!
Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.
(Jézus, mint a feltámadási ünnep középpontja. A feltámadás ereje...)
7. Örvendezzünk az Életnek!
Az Úr az én erőm és pajzsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt.
(énekeljünk.)

HÚSVÉTI CSALÁDI KALENDÁRIUM 10. NAP

Jézus él! Ünnepeljünk!  Mk 16,14; Lk 24,36-49


Örömbe öltözötten
Szereted, amikor szülinapodon ünnepi ruhába öltözöl, körülötted forog a világ, család és barátok neked kedveskednek, és olyankor úgy érzed: a szíved is ‘díszbe öltözött’? Sajnos, minden szülinapi ünneplés és nagy öröm elmúlik, és folytatódnak az egyhangú hétköznapok…
Ám létezik egy másik forgatókönyv is; hisz az Úrnak más terve van veled! Mint minden ember szívét, a tiedet is örökre ‘örömbe szeretné öltöztetni’. Ez a húsvét üzenete. Ha behívtad a feltámadt Úr Jézust a szívedbe, egyúttal kezdetét veszi a nagy átváltozás! Addig a szívbeli bűnök, a ‘kövek’, kizárják az igazi örömet. Jézussal együtt az öröm költözik bele: öröm, hogy ő, a Föld és menny Istene, a te pártfogód, barátod, jóakaród; hogy ő az, aki segít neked napjaid minden percében; hogy ő a titkos barát, akihez bármikor, bármivel fordulhatsz, aki megért, aki soha nem csap be! Öröm, hogy soha nem vagy egyedül! Öröm, hogy nem kell cipelned a ‘köveket’, hanem minden egyes ‘kő’ örömre változhat.
Gyerekként, ha csokoládét kaptunk a testvéremmel, ‘testvériesen’ megfeleztük. Jézus nem így adja az örömet, nem egy kimért örömadagból ad egy-egy részt, hanem ő azt szeretné, ha csordultig lenne a szíved örömmel! S ez akkor történik meg, amikor naponta hozzá fordulsz, leteszed a ‘köveket’, beszélsz vele imádságban, olvasod a neked címzett levelét (a Bibliát), vagyis egyre jobban törekszel megismerni őt, és szeretni őt- szívben és gyakorlati módon a körülötted lévők fele! Ilyenkor Istenre mosolyogsz, és Isten visszamosolyog rád!
Sőt, megtapasztalod, hogy ezt az örömet nem tudod a szívedben tartani, mert ‘kicsordul’ belőle. Meg kell osztanod másokkal, beszélned kell Jézusról. S azt fogod tapasztalni, hogy az örömed növekedni fog, és még jobban szeretni fogod a te Megváltódat, legjobb barátodat, aki a szívedben él!
Gyakorlati ‘örömfokozók’ (nemcsak) gyerekeknek:
  • ·         Ha szereted az  írást, kezdj el naplót, amelyben leírod a gondolataid Jézusnak.
  • ·         Másolj a naplódba olyan igeverseket, amelyek megérintik a szívedet. Többször olvasd el ezeket, és tanulj meg egy párat közülük.
  • ·         Készíts egy listát azokról az emberekről, akikért rendszeresen fogsz imádkozni, hogy Jézus öröme legyen az övéké is.
  • ·         Gondolkozz el, hogyan tudnád a gyakorlatban –akár kis, akár nagy gesztusok által kifejezni feléjük ez ünnepen, hogy Jézus szereti őket általad.

SZÜLŐKNEK
Vannak termékeny könnyek. Mikor volt legutóbb, hogy sírtál, de Jézus örömre fordította a sírást, és, a zsoltáros szavaival:  Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel Zsolt. 3o, 12.
Gondolkozz el, kinek lenne szüksége, hogy elmond neki: a feltámadt, élő Úr Jézus örömmel tudja elárasztani az ő szívét is? Oszd meg örömed, és több lesz a tied!

HÁZTARTÁSI TERVEZŐ
Egyéb húsvéti dekorációs díszek készítése a gyerekekkel. Írjunk képeslapot örömüzenettel!

NE FELEJTSÜK EL A " húsvéti kertet", A KÉSZ CSALÁDI KALENDÁRIUMUNKAT, AZ ÜNNEPI ASZTALRA TENNI. 
KÍVÁNJUK, HOGY EMLÉKEZTESSEN A HÚSVÉT JELENTŐSÉGÉRE!

A 10 NAPOS kalendáriumhoz az áhitatok megírásában kedves szolgatársaim közül a baba-mama kör szervező-társaim segítettek: Lőrincz Tünde (3. és 7. nap), Máté Imola (5. és 10. nap), Mostis Kinga (6. nap) és Bedő Magdolna (8. nap). Köszönjük szépen, gazdagodtunk általatok. Az Úr adja nektek különleges módon az ő feltámadása erejét ezen az ünnepen!

HÚSVÉTI CSALÁDI KALENDÁRIUM 9.NAP

HÚSVÉTI VERSENYFUTÁS

Ma futhatunk versenyt a gyerekekkel. Ki ér előbb célhoz?
János evangéliuma 20.részéből olvassunk fel nekik (1-9 vers). Ez a rész tartalmazza a tegnapi történetet Máriával, de szó van Péterről és a másik tanítványról, akik meghallva a hírt, hogy üres a sír, versenyt futottak a sírig. Érdekes tudni, hogy az a "másik tanítvány" János volt, aki ezt a történetet is leírta, ezért elég alázatos volt, hogy ne  említse magát név szerint, viszont volt olyan versenyszellem benne, hogy azt megjegyezze, hogy hamarabb odaért a sírhoz, mint Péter. Látjátok? A tanítványok is ugyanolyan gyermekek, fiúk lehettek kisebb korukban is, mint ti. De bennetek van-e ilyen égető érdeklődés Jézus iránt? Nemsokára húsvét. Tényleg várod, hogy hallgasd a tanításokat az Úr Jézusról? Milyen jó, hogy több istentiszteleten is részt vehetünk egymásután az ünnepen. Vigyázz, el ne késs, ha nem is futsz mint Péter és János, de el ne késs! Segíts szüleidnek, hogy mindig idejében elkészülhessetek.
Feladatunk ma előkészíteni az ünnepi ruhát, segítsenek a gyerekek takarítani, sütni is ma. Készítsék elő a Bibliájukat, táskájukat az Ünnepre, ismételjék az ünnepi (ige)verseket. Akár versenyszerűen is.
Nézzük meg a sírkertet, kicsit rendezzük el, akár ibolyát is helyezhetünk a sír elé (földestől). A KÖVET ELVEHETJÜK, HOGY LÁSSÁK A GYEREKEK, HOGY A SÍR ÜRES. De helyezzük vissza, hisz még addig lesz nagypénteki istentiszteletünk is. Húsvét vasárnapjának reggelén "hengerítsük el" a követ véglegesen.

A SZÜLŐNEK:
Milyen igyekezet van bennünk, ha a húsvétra gondolunk? Készülünk-e igazi első szeretet tüzével, várakozással? Jézus él. Ő az ünnepen is üzenni fog, beszélni fog hozzánk. Kérjük hogy ez a hozzáállás csak fokozódjon bennünk, hogy akár elsőnek vagy másodiknak érve az Isten házába az ünnepeken, ezzel is kifejezhessük igyekezetünket és szeretetünket az Úr iránt. Amennyiben közömbösség van a szívünkben, nézzünk szembe vele, ismerjük el, s kérjük, hogy az Úr újítson meg. Ne legyen egy meddő vagy olyan ünnepünk, amelyet nem tudunk megélni és igazán ünnepelni.
Ezt az ünnepi tervezőt még mindig nem késő átolvasni.


HÁZTARTÁSI SZERVEZŐ
-vasalni, előkészíteni a család ünnepi ruháit. Ez se késleltessen majd az ünnepi reggeleken minket.

2016. március 21., hétfő

HÚSVÉTI CSALÁDI KALENDÁRIUM 8. NAPAz asszonyok a sírnál, Márta a kertben-  a vigasztalásunk, reménységünk a Feltámadás miatt lehet
Reggelire tehetünk az asztalra egy kis tányérra egy-két müzliszeletnek a csomagolópapírját üresen (előzőleg úgy vegyük ki belőle a müzliszeletet, hogy ne sérüljön meg a csomagolás, ne látszódjon, hogy üres....) Mikor gyermekünk reggelizni jön, és szeretne a finomságokból venni, valószínűleg csalódottan fogja megállapítani, hogy csak üres csomagolás van a tányérján,...ekkor kérdezzünk rá: „ most szomorú vagy???...miért???...elhiszem, hogy nem erre számítottál, és ezért most elszomorodtál...”
Elmondok egy történetet, valakiről aki szintén szomorúúú volt...nem egy-két üres csomagolópapír miatt, hanem az üres sír miatt...Az ő szomorúsága sokkal nagyobb volt: úgy gondolta, hogy Urát és mesterét végleg elveszítette...de aztán annál nagyobb volt az öröme...:) JÉZUS ÉLT és nevén szólította. Találkozott veleJ)) minden bánata elmúlt...Mert a Jézussal való találkozás a legigazibb gyógyír minden bánatra, szomorúságra J
Miután beszélgettünk kicsit a történetről (akár fel is olvashatjuk Mária történetét a sírnál ), odaadunk gyermekünknek egy bontatlan müzliszeletet...aztán míg elfogyasztja, elmondhatjuk, hogy Istennek köszönhetjük azt is hogy mindennap van mit ennünk,akár ilyen kis apró finomságokat is, bár lehet, hogy nem is érdemeljük....de Isten az Ő fiára néz, nem a mi érdemeinkre...Aztán azt is elmondhatjuk, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek sokszor csak egy üres tál jut, vagy esetleg egy üres szelet kenyér...biztosan örülnének valami többnek...Ha ismerünk ilyen gyereket a környezetünkben, akiről tudjuk, hogy ritkán jut neki egy jó falat, esetleg más egyéb miatt szomorú ( beteg, vagy valami probléma van a családban ami miatt üresnek és sivárnak érzi a mindennapjait...) látogassuk meg: vigyünk neki valami kis finomságot, esetleg egy kis saját készítésű rajzot, kifestőt, amivel közöljük vele is a jó hírt: JÉZUS ÉL és téged is szeret J Pl. ezt: (vagy valami hasonlót )


A SZÜLŐNEK:
és te, miért szoktál szomorkodni????
üresnek vélt tálkáid, csomagolópapírkáid miatt?!... vagy sokkal inkább mert üresnek látod az életed: kiürült belőle a szeretet?! elfogyott a remény?!....esetleg szomorkodsz a körülötted levő embertársaid miatt akiknek az élete szinte „sír” az ürességtől...
Hadd idézzem a kérdést, Turmezei Erzsébet versének soraiból:
                            „Hát tifelétek nincs húsvét soha?
                            A te Megváltód még sírban pihen?!...”
                            Hiszen amerre feltámadva jár,
                            megzengeti a győzelem dalát,
                            szemek sugáros fénye hirdeti
                             erejét, életét, diadalát...”
Menj, és hirdesd te is örömmel J
HÁZTARTÁSI SZERVEZŐ
-előre elkészíteni süteménylapot, olyan ételt, ami eláll, vagy félkész az ünnepre, teasüti szaggatás a gyerekkel, ha belefér


2016. március 19., szombat

HÚSVÉTI CSALÁDI KALENDÁRIUM 7.NAP
A gyermekek nagyon drágák: minden pillanatot intenzíven szeretnek megélni. Amikor beülünk az autóba egy hosszabb útra, alig indulunk el, valaki biztos megkérdi: „Még sok van hátra?” „Ott vagyunk már?”
Biztos a magok elvetése óta minden nap többször is megkérdeztétek: A magok kibújtak-e már? Mikor bújnak ki? Mikor történik már valami? Biztos naponta többször is megöntöztétek, hogy legyen elegendő táplálékuk, és kicsírázzanak. A magok nem egyik pillanatról a másikra nőnek növénnyé.
Először magukba szívják a nedvességet. Legyünk mi is ilyen nyitott csatornák arra, amit az Ige mond nekünk. Itt olvassuk fel a Luk 23,50-56 szakaszt a halál és feltámadás közötti időről.
Aztán a nedvesség kicsíráztatja. Nyugodtan mondjuk el, milyen gondolatokat indít el bennünk ez az ige. Mit gondolunk Józsefről és arról, amit vállalt? Mit gondolunk az asszonyokról?
Utána elkezd növekedni a zöldülő szár. Hogyan látszik rajtunk az, ha Jézustól tanultunk valamit? Tudunk-e szolgálni ma a gyülekezetben valamivel? Mit tudunk láthatóvá tenni az Isten munkájából bennünk? Nem mindenki egyformán látható, mint ahogy a növények is sokfélék és sokféleképpen lesznek láthatóvá.
A türelem, amivel várjuk, hogy a mag kikeljen, kifizetődik, hiszen ha ma este megnézzük, biztos, hogy látjuk már jeleit a kifele törő kis csíráknak. Ezekhez viszont idő kell. Egy kisbabának is kilenc hónapra van szüksége, hogy mindene kifejlődjön, amire szüksége van az élethez. Ha korábban születik, valamelyik szerve veszélyben van, mert nem elég érett.
A tanítványoknak és az asszonyoknak sem lehetett könnyű várni. Bizonytalanságot éreztek, nem tudták, hogyan tovább, hiszen Az, Aki addig vezette őket, hirtelen nincs velük. Meghalt. Csak a teste maradt, az asszonyok igyekeztek a testet gondozni. Mi már tudjuk, hogy ez csak egy rövid átmenet volt a Győzelem felé, mint a filmekben, amikor a győzelem előtt egy kis időre földre esik a főhős.
A szülőnek:
Hogyan töltjük el az időt, amikor az Isten válaszára várunk? Türelmetlenek vagyunk? Most azonnal akarjuk tudni, hogyan tovább?
Az idő értékes. Hogyan töltjük el? Az az idő is értékes, amikor épp nem vagyunk tevékenyek, épp csendben vagyunk. Nagyon értékes. „Légy csendben és várj az Úrra, valamit mondani akar neked!” Ha csendben vagyok, több eséllyel hallom, látom meg a vezetést.  Mi az Úr üzenete számomra ebben a húsvétváróban?

Háztartási szervező:
Ma nem takarítunk, nem sütünk. Istentiszteleten is legyünk készek szolgálni a közös énekekben együtt részt venni, imádkozni.

2016. március 18., péntek

HÚSVÉTI CSALÁDI KALENDÁRIUM 6.NAP

 Máté 26-27 rész.
Olvassuk fel a gyermekbibliából a nagypénteki történetet.
Egyszerűen adjunk lehetőséget arra, hogy sajat szavaikkal imádkozzanak a gyerekek is. Köszönjük meg Jézus szeretetét, azt hogy értünk is szenvedett és meghalt, bár ő tiszta volt. Kérjük azt, hogy ő adjon nekünk is szeretetet, bátorságot a szívünkbe, ha szenvedni kell Jézusért.
Édesapával készíthetnek három kisebb keresztet (faágból) s helyezzük őket a sírkert mögött a "domb" tetejére.

A szülőnek
 Sokszor kérdés nekem, hogy gyermekeim hitbeli nevelése hol tart. Értik, érzik, mi van a kicsi lelkükben? Aztán Isten ad pillanatokat, amikor érezteti, hogy csak így tovább. Nyitja Ő a gyermekem szívét.
„Anya, beszélgetnünk kell.”- mondja a lányom. Alkalmazkodtam hozzá, hogy nem mindent egyből mond, hanem sokszor órák telnek el egy-egy történés óta, és aztán igényli a beszélgetést. Más, mint én.  Elvonulunk, sírni kezd. Megbántották, olyasmivel vádolták, ami igazságtalan. Fáj neki. Nem nagy dolog önmagában, a dátumos tábla keveredett össze, és megszidták a társai. Látom én, hogy inkább arról van szó, hogy kicsit több figyelem volt a lányomon az osztályban mostanában, nagyon ügyesen és szorgalmasan tanul, aztán ez okozza a feszültséget. Ez egy bizonyos szintig természetes, számítottam is rá.
Fohászkodom magamban, Uram segíts, hogy bölcsen szóljak, segítsek neki.
Szeretni kell. Szeretni kell a gyermekeket és időt hagyni, hogy megszokják az új helyzetet. "Próbáld őket is megérteni." "De hát, nagyon igazságtalanul bántak velem." "Kislányom, te más vagy, ezt fel kell vállalni. Ha az Úr Jézust a szívedbe hívtad, és úgy tudom, hogy nagymamával imádkoztál ezért, ha őt szereted, akkor ennek ez is a következménye. Csúfolni fognak. Lehet, nem konkrétan említik, de ezt a másságot hordozod. Ügyes kislány is vagy, adj időt, hogy megismerjenek."
"De nagyon igazságtalanok voltak velem." Tudom, mit érzel. Megértem. Az Úr Jézussal is igazságtalanok voltak, neki is fájt, mégis szeretett. Nekünk is ez a mérce.
Nekünk is ezt kell tenni. De én ezt nem tudom tenni, túl nehéz.  Imádkozzunk érte!"
Imádkozunk, felszabadul és megnyugszik. Azért még odasúgom neki, hogy legyen bátor is a szeretet mellett.

Háztartási szervező: a konyha takarítása következik.

HÚSVÉTI CSALÁDI KALENDÁRIUM 5. NAP

"Vacsorázz Jézussal! – Lukács 22: 1-20
Nagyon szeretem a tapasztalati úton való tanulást, mert –emberi szempontból- jobban beivódik a gyerekekbe egy-egy üzenet.
Ma a kulinária segítségével próbáljuk a húsvéti történet egyes elemeit a gyerekek világába emelni.
Jézus és tanítványai a páskaünnep hetében érkeztek Jeruzsálembe. A páska ünnepén a zsidók kovásztalan kenyeret ettek. Amikor erről beszélünk a gyerekeknek, megkínálhatjuk őket a magunk által elkészített KOVÁSZTALAN KENYÉRrel.
A receptet alább találod:
6o dkg liszt, só-két csipet, szódabikarbóna-egy csipet, víz- kb. 4 deciliter. A hozzávalókat összegyúrod, majd elosztod 7-8 egyforma részre. Az első kis cipót kinyújtod, megszurkálod villával. Serpenyőben pici olajat melegítesz, abba a kinyújtott cipót beleteszed, és mindkét oldalán megsütöd. Már kész is az első kenyerecske. Mindenik kis cipót így süsd meg. Forrás: Harmatcsepp, 2o14, 1.
Továbbgondolva a páskavacsorát, miért ne kóstolnák meg maguk a gyerekek, hogy milyen ételeket fogyasztott Jézus a széder estén…Az utolsó vacsora ugyanis egy széder est keretén belül zajlott.
Készítsünk hát SZÉDERTÁLAT!
A szédertál minden egyes eleme jelképes tartalommal bír. A tálra kerül:
1. Macesz, vagyis 3 kovásztalan kenyér (pászka)
2. Kárpász: valamilyen zöldség -ez lehet egy fej hagyma vagy főtt krumpli, esetleg retek vagy petrezselyemgyökér- a zöldséget sós vízbe mártják
3. Chároszet: reszelt dió, alma (és körte) keveréke (esetleg egy kis fahajjal ízesíthetjük)
4. Maror és chazeret: keserű fű és keserű gyökér- a mi esetünkben fejes saláta és reszelt torma
5. Beitzah: egy főtt tojás
6. Zeroah: a bárány lábszárcsontja sütve- sült bárányhúst javaslok kóstolónak
Az Egyiptomban átélt nyomorúságot jelképezi a saláta, torma, hagyma; a zöldségeket sós vízbe mártják, úgy fogyasztják el. Ez a sós víz az Egyiptomban rabszolgasorsban hullatott könnyeket szimbolizálja. A reszelt dió és az alma színében az Egyiptomban készített téglákra utal. A keserűfű és a keserű gyökér az egyiptomi keserű életsorsra való emlékeztető. Mivel sietve hagyták el Egyiptomot, így nem kelhetett meg a kenyerük sem; ezt a tényt ‘beszéli el’ a macesz. A bárány az áldozati bárányra emlékeztet.
Ha fokozni szeretnénk a beleélést, akár korhű ruhákban is lehet, ‘mártogatva’ vagyis kóstolgatva enni (ehhez a mártogatáshoz kis műanyag fagyikanalak tökéletesen megfelelnek, és higiénikusak is- minden falathoz külön kiskanál dukál, egy gyerek 2-3 dolgot is megkóstolhat).
A vacsorán jelenlevő bort szőlőüdítővel helyettesítjük.
Kívánok élménydús ízlelgetéseket!"

A szülőnek:
 Szoktál úrvacsorázni? Milyen gyakran élsz ezzel a legnagyobb lelki erőforrással? Csak tiszta szívvel van ereje. Ellenkezőleg pont még nagyobb gyengeséget hoz ránk, ezt írja a Biblia. Vizsgáljuk meg magunkat, hogyan járulunk az Úr asztalához, hisz az úrvacsora nem már, mint:
1. megemlékezni arról az indulatról, ami Jézusban volt: megüresedett, megalázkodott egészen a halálig
2. a megbocsátásban való közösségvállalás. Mindenkinek elengedni mindent, és bocsánatot kérni bárkitől, akit az Úr eszünkbe juttat.
3. Testvéreinkkel való közösségvállalás - akikkel együtt vesszük a kenyeret és poharat, tudunk-e szívből örülni, tudunk-e velük egyek lenni tisztaságban, könyörgésben, hitben, szolgálatban?

Háztartási szervező
-nappaliban és fürdőszobában takarítás 

2016. március 16., szerda

HÚSVÉTI CSALÁDI KALENDÁRIUM 4. nap

Ha sétálni megyünk a családi áhítat előtt, gyűjtsünk annyi kövecskét (egy nagyobbat is a sír szájára), ahányan vagyunk a családban (tatára és mamára is gondoljunk J ).
A Jézus követésében akadályok vannak.
Igehely: Márk 16: 1-13
Mielőtt felolvassuk hangosan a történetet, beszéljünk általánosan a húsvéti eseményekről (Jézus elárulásra, halála, feltámadása, mint főbb pontok). Mondjuk el, hogy most azonnal a húsvéti történet csattanóját mondjuk el, a húsvét lényegéről fogunk felolvasni. A következő napokban még visszatérünk az előzményekre.
Kérdezzük meg a családot, mi tetszett legjobban a történetből?  Majd adjunk mindenki kezébe egy követ. Nagy akadály lehetett a kő a sír száján. Elválasztott mindenkit Jézustól. Ma is sokakat elválasztanak az Úrtól az akadályok. Még húsvétkor se látják Jézust, csak az akadályokat. Ilyen akadály lehet a szegénység (arra gondolnak, hogy az ünnephez sok pénz, lakoma kell). Más akadály lehet az, hogy a szokásokra figyelnek, meg arra, hogy mások mit gondolnak a húsvétról. Egy másik akadály a kényelem, lustaság. A bűn tehát a legnagyobb akadály. Csokoládé nyuszi, kiscsibe mind szép dolog, hisz a tavasz jöttét hirdeti, de ha valaki csak ennyit lát a húsvétból, az is olyan, mint a kő a sír száján. Nem enged Jézust látni. Mindenki mondjon egy akadályt, ami elválaszthatja őt az Úr Jézustól, s utána tegye a kezében levő követ a sírkertbe. A történet azt mondja, hogy a „kő el volt hengerítve a sír szájáról”. Tegyük a nagy követ is a sír szájára. Mondjuk, hogy majd húsvét napján félretesszük a nagy követ, mert Jézus feltámadt, s ő minden akadályt képes legyőzni. A miénket is. Most imádkozzunk, hogy a felsorolt akadályoktól szabadítson meg, bocsássa meg bűneinket, adjon tiszta szívet.
Szülőknek
Mitől kell mi megszabaduljunk? A kő egyik tulajdonsága, hogy súlyos és lefele húz. Minden ilyen akadályt tegyünk mi is le, hogy ne csak a lakásunk legyen tiszta, hanem elsősorban az Isten temploma, amely bennünk van.
Háztartási szervező:

Hálószoba takarítása. (ágyneműket, függönyt is moshatunk)

HÚSVÉTI CSALÁDI KALENDÁRIUM 3. NAP

1.              


Jézust követni azt jelenti, hogy engedelmeskedem neki
Mit jelent Őt követni? Csak azt, hogy egyszer döntöttem, hogy az Ő követője leszek, azzal minden el van intézve?
Mk.11,12–14; (nagyobb gyerekeknek Józsué 7.)
A növénynek szüksége van arra, hogy rendszeresen táplálékot és fényt kapjon. Ha nem, elszárad. Ha megkapja ezeket, növekszik és idővel terem is gyümölcsöt. Ha ez nem történik meg idővel, ott valami baj van. Akárcsak a fügefa esetében.
Öntözzük meg ma is a fűmagot (csak kicsit, mert a túl sok nedvesség kárt tehet, nem tudja befogadni a föld), és legyen az ő felelősségük ezután, hogy naponta gondoskodnak a sírkertről.
Miként táplál minket Isten? Adjunk hálát az igéért, a gyülekezetért, barátokért, a gondoskodó családért. Emlékezzünk, hogy nem mindenkinek van ilyen jó dolga.
Kérjük azt, hogy Isten nyissa meg úgy az igét, hogy az személyesen szóljon. Az igeolvasás, imádkozás legyen táplálék a gyermekek lelkének, nem csak egy szokás.


A szülőnek:
Te milyen táplálékot kaptál ma? Ha bőven kapsz, adj hálát érte és oszd meg másokkal. Ez a testiekre és a lelkiekre egyaránt vonatkozik.  
Ha különbség van a látszat és a valóság között… A fügefa is zöldellt, mégsem termett.
Ha úgy érzed, terméketlen időszakot élsz meg, imádkozz világosságért: mi az oka, mi a célja?

Háztartási szervező:

Gyerekszobák takarítása. Lomtalanítsunk bátran.

2016. március 15., kedd

HÚSVÉTI CSALÁDI KALENDÁRIUM 2. NAP


Szükségem van Istenre (mint tápanyagra a fűmagnak).
Sírboltot (poharat) helyezünk a földbe, és elültetjük a gyerekekkel a fűmagot, beborítjuk földdel. (köveket, egyebet még ne tegyünk a "kertbe").
forrás - 
Felolvassuk a Bibliából a János 3: 16. igeversét (ha lehet, apa olvassa fel a Bibliából), és a tegnapi virágvasárnapi történetből újra azt a részt, ahol Jézus sírt Jeruzsálem felett. Beszélgessünk arról, hogy vajon miért sírt Jézus, pont akkor, amikor ünnepelték, s örülnie kellett volna? Látta az emberek elveszett állapotát, belelátott a szívbe, hogy mennyi rosszindulat van ott a külső öröm mögött. Ma is ünnepel a nép. Nemzeti ünnepünk van. Neked vannak-e rossz gondolataid a mosolyod mögött? Lehet helyette imádság is a szívünkben, ahogyan Jézusnak. Ő azért jött, hogy helyreállítsa azt, ami elromlott az emberi szívben. Szabadságot hoz ma is. Imádkozzunk, hogy ezen az ünnepen adjon új szívet nekünk. Azt írja a Biblia, hogy nem csak akkor sírt a nép felett, hanem most is gondol ránk. Imádkozik értünk. Adjunk hálát ezért, s kérjük, hogy még sok szívbe jusson el az igazi öröm, a húsvét igazi értelme ezen az ünnepen. A társaid tudják, hogy Jézus feltámadását ünnepeljük húsvétkor? Kérdezd meg tőlük, s mondd el, hogy mi van a nyuszi, csibék és tojás helyett igazából. Add tovább az igazi örömhírt!
Ma egy ajtókopogtatót is készíthetünk élő növényből is (amely emlékeztet arra, hogy az Élet Istentől jön), amelyre „Isten hozott” felirat helyett írjuk fel, hogy "Jézus él" (pl. egy keresztre is felírhatjuk, vagy a keresztre rögzítünk egy címkét). Ezzel is hirdethetjük másoknak, már előre, az ünnep igazi értelmét.

A szülőnek: Nekünk mi van szívünkben? A tegnap kéréseink közé írtuk-e szívünk szükségét is? Ha nem, ma kérhetünk tiszta szívet, közbenjáró lelkületet másokért. Kikért imádkozom az ünnep közeledtével? Kinek van szüksége új életre, hitre, a feltámadás örömére, gyógyulásra? Írjuk le az imalistánkba konkrétan ezek a személyeket, s imádkozzunk a családdal is értük.

Háztartási szervező:
Az előszoba takarítása, a bejárat takarításával kezdjük. A téli vastagabb kabátokat lassan cserélhetjük tavaszira, a hócsizmákat is eltehetjük talán. Legvégén, amikor a bejárati ajtót is lemossuk, akasszuk rá az új ajtókopogtatót.2016. március 14., hétfő

HÚSVÉTI CSALÁDI KALENDÁRIUM 1. NAP

AZ A JÓ HÍREM VAN, HOGY ezt a kalendáriumot nem egyedül írom. Több napon át, kedves szolgatársaim is segítenek benne (baba-mama kör szervezői). 
Az utolsó napon elárulom az írások szerzőit (melyik napot ki írta). Hála értük Istennek!
Fogadjátok szeretettel az első napot.
Isten szeret és gondoskodik
Szamaragoljunk egy kicsit a gyerekekkel! Keltsük fel az érdeklődésüket, hogy most egy olyan történetet olvasunk a Bibliából, ahol az Úr egy szamárról gondoskodott.

Virágvasárnapi történet felolvasása először a Bibliából, majd a gyermekbibliát is elővehetjük.
Mk.11.1-11m Zakariás 9:9

Isten szeretetének egyik kifejezéseként teremtette a világot, a földet, az állatokat, a szamarat is, a növényeket, a pálmafát, a füvet, és még minket, embereket is. J Ő ad életet mindennek.

Lássuk, hogyan?
Fűmagot fogunk holnap ültetni (szerezzük ma be), hogy a húsvéti asztalunkra majd szép dekoráció legyen. Mutassuk meg a gyereknek a képet, s magyarázzuk el, hogy a fűmagnak is szüksége van talajra, amibe megfoganjon. Az Életet Isten adja, és mi most gondoskodunk egy eszközről is, amibe a földet és holnap a fűmagot elhelyezzük. Keressünk egy edényt, amit akár dekorálhatunk is, jobb egyszerűen (majd a tartalma legyen, ami a tekintetet megragadja!), de mindenképpen tisztítsuk meg, mert az eszközöknek tisztáknak kell lenniük. Töltsük meg földdel.
(Napról napra a képen látható húsvéti „sírkertet” fogjuk elkészíteni FORRÁS INNEN), de csak lépésekben.). 
Milyen életért vagy ma hálás?
Adjunk imádságban hálát érte! Rövid mondatokban tanítsuk a gyerekeket hálát adni saját szavaikkal.
Isten szeretetét úgy is megmutatja, hogy gondoskodik rólunk. A növényeket, állatokat is az ember használatába állította. Ahogyan a virágvasárnapi bevonuláskor az Úr gondoskodott szamárról az utazáshoz, ma is gondoskodik rólunk.
Mire van szükséged? Imádkozzunk most, hogy az Úr viseljen gondot ránk.
Imádsággal fejezzük be az esti vagy napközbeni húsvétra hangoló áhítatot, tevékenységet a gyerekekkel. A „sírkertet” helyezzük látható helyre, s mondjuk a gyerekeknek, hogy ez a „húsvéti kalendárium”, minden nap elővesszük, s valamit mondani fog nekünk. Remélhetőleg húsvétig kisarjad a fű.
A szülőnek:
Te milyen életért vagy hálás? Hogyan tapasztaltad, Isten mit teremtett a te életedben?
Adj hálát érte. Írd is le. Utána pedig kérd a Gondviselőt, hogy rendelje ki, amire most szükséged van az ünnep előtt. Ezeket is írd le, hogy majd ünnepkor hálát adhass értük.
Háztartási szervező:
Ma csak írunk a naplónkba: Mi a célunk az ünnepen? Mikor lesznek az istentiszteletek, hova szeretnénk még eljutni? Mi lesz a menü? Mikor vásárolunk? Szépen jegyezgessük le, ütemezzünk.
2016. március 10., csütörtök

családi húsvéti kalendárium


Tíz napon át a Feltámadás útján

Szeretettel hívlak újból, hogy együtt készüljünk a húsvétra.
10 napon át lesz minden nap:
1. üzenet a léleknek a kereszttől a feltámadásig
2. ünnepre hangoló a családnak (pl. imanaptár, egyéb kreatív kézimunka, ötletek, amit a családdal együtt tehetünk).
3. egy kis takarítás, sütés-főzés, hogy élvezet legyen. Egyszerűen-nagyszerűen ütemezünk, előkészítjük az ünnepet, hogy akkor majd ne kelljen Tenni, annál inkább jelen Lenni az istentiszteleteken, családban, szeretteinkkel, mindig az Úr jelenlétében.

A kalendárium első napja március 14. és az utolsó ünnep előtti bejegyzés az 24-én nagycsütörtökön lesz.

Tartsatok velünk!

2016. március 2., szerda

Egyensúly
Észrevettem magamon is, hogy hozzuk a tapasztalt sémát is a gyermeknevelésünkbe. Van olyan keresztyén, aki a pszichológiát elveti, s van olyan, aki nagyobb tekintélyt ad annak, mint a Bibliának. Aztán van engedékeny, s van tekintélyelvű szülő. Nemrég olvastam valakitől, hogy talán azért lett olyan engedékeny, gyermekközpontú a mai szülők többsége, mert nem akarja azt átélni, ami neki jutott gyermekkorába: a szigorú,  szinte csak kemény szeretet. Aki pedig nem tapasztalt egészséges határokat, s a bizonytalanság jellemezte gyermekkorát, annak nagy a vágya a szabályok felállítására, a fegyelmezés alkalmazására. A legrosszabb, amikor azért vallunk valamilyen elvet, hogy magyarázzuk a saját bizonyítványunk, akár engedékenységből fakadó következetlenségünk vagy indulatból fakadó kemény szeretetünk. A férjem többször ismételte, hogy a "rossz gyereket" először külön kell venni, s a szeretet tankját jól fel kell tölteni. Ha így is dacos, akkor jöhet a más fajta szeretet. De az is szeretetteljes következménnyel. Kicsi korban nagy kihívás, s tini korban kezdjük előröl.  Viszont ekkor már jó sokat lehet beszélgetni... 
Nagy Kegyelem szembenézni önmagammal és elismerni azt, hogy nem vagyok egyensúlyban, hogy bocsánatra van szükségem és erőre, segítségre, imatámaszra az újrakezdéshez. Ekkor tapasztalom Dsida szavaival, hogy "az Úr áll mögöttem", s a gyermekem előtt ez nagyobb tekintély és nagyobb szeretet a sajátomnál.

Szükségünk van az egyensúlyra.  Megtanulni Istentől a szerető, következetes nevelés útját nagyon nehéz. De ezért is jó a közösség, mert mindenki hajlik valamelyik véglet felé, s egy baba-mama körben, anya-tanyán, gyülekezeti istentiszteleten mérlegre állunk. 

"Szeressétek a gyerekeket, vezessétek, pásztoroljátok őket pici kortól az Úr Jézus példájára!" -halljuk az elvet. Ezt mindenki személyesen kell megharcolja. Össze kell szokni a gyermekünkkel. Ahogyan a házasságban is vannak elvek, s nem jó a látszat után ítélni, inkább a házasság gyümölcsei után követni, így van a gyermekneveléssel is. S újból csak ismétlem, hogy milyen nagy a Kegyelem, amely több a mi nevelésünknél. Ez hozza el a megtérést a gyermekeinknél, s a mi hibánk is befedezi, ha beismerjük és bocsánatot kérünk érte. Még gyermekeinktől is.

Ezek foglalkoztattak az elmúlt nap, hát muszáj volt leírjam.:)
 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL