Oldalak

2016. december 25., vasárnap

A VENDÉGSZERETETRŐL, Mária és Márta története, 2016.


A VENDÉGSZERETETRŐL 2016. karácsonyán (is)

A vendégszeretet fokozatai:
1.       1. Gyakorolni
I Péter 4:9
Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül.
2.      2.  Először is testvéreink felé tartozunk, s azok felé, akikért az Úr minősítetten is felelőssé tesz.
Róma 12:13
A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
3.   3. „Krisztus követeit” megvendégelni észrevétlenül is.
Zsidók 13:2
Fogadjátok be a vendégeket házatokba! Voltak, akik ilyen módon angyalokat vendégeltek meg, anélkül, hogy észrevették volna.
4.       4. Vendégül fogadni azokat, akiknek a világ nem ad „meghívót”.
Lukács 14:13-14
Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor."
Hogyan oszthatjuk meg otthonunk, javainkat a vendégekkel?
u  Hívd meg őket - egyszerűen is lehet fogadni őket...
u  Találkozzatok a parkban, piknikre, kirándulásra
u  Beteglátogatás - „vendéglátogatás”
u  Karitatív szolgálatban való részvétel
u  Milyen lehet az introvertáltak vendégfogadása? (kérjen segítséget a vendégfogadásban egy kifele forduló, beszédes barátjától, hogy legyen ő is a vendége.:))
Hogyan nyithatjuk meg a szívünk a vendégnek?
u  Kérdezz jó kérdéseket és HALLGASD meg AKTÍVAN a válaszokat.
u  Légy te is őszinte és nyitott a kérdéseire.
u  Ha csak lehet imádkozz a vendéggel.
u  További ötlet: igekártya tányér alatt, a párnán, hasznos olvasnivaló a szobájában stb.

Vendégszeretet : VALAKIVEL SZERETETÜNKET, IDŐNKET, LAKÁSUNKAT, ÉTELÜNKET (kreatívan) ÖNZETLENÜL MEGOSZTANI.
u  A vendégfogadás eszköz lehet az evangélizációban, hitmélyítésben, közösségformálásban.

MÁRIA ÉS MÁRTA PÉLDÁJA
Lukács evangéliuma 10:38-41
Márta megnyitotta az otthonát, míg Mária megnyitotta a szívét is.
Márta a feladatra összpontosított, míg Mária a vendégre.
Mártát teljesen lefoglalta a feladat, míg Mária szívét betölthette Jézus az áldásaival.

A vendégszeretet, a karácsonyi ünneplés akadálya, ha elveszítjük a fókuszt, 
„levesszük tekintetünk” Jézusról. Mi történik ilyenkor?

u  Megkérdőjelezzük Isten gondviselését
u  Mindig más a hibás
u  Önsajnálathoz vezet

LEGYEN MÁRIA SZÍVÜNK ÉS MÁRTA KEZÜNK AZ ÜNNEPEN
(ebben a sorrendben igyekezve)!
ÁLDOTT ÜNNEPET!
2016. november 28., hétfő

Kicsit többet rólam, a jelenről az alábbi beszélgetésben hallhattok. Legyen épülésünkre!

A blogom szünetel meghatározatlan ideig. Köszönöm a megértést. ❤

2016. szeptember 3., szombat

Amit a férj vagy feleség talán soha nem mondott ki

Menyegzőn voltunk ma. Utóbbi években ritkábban mint régen, de annál több házaspár jutott eszembe, akikkel sokat vagy többször beszélgettünk. Így ma elborított a sok gondolat, eszembe jutottak olvasott,  megélt s másoknál is megtapasztalt igazságok, így hamar leírtam valamit. Itt van. Hátha valakinek ma kell válaszolnia egy ki nem mondott kívánságra. 

Amit a feleség a férjtől igazán kíván…de talán soha nem mondta ki.
 • 1.       Kommunikáció. Beszélgetni. Jövőről, múltról, bármiről.
 • 2.       Megerősítés. Szóval, tettel: hogy szép, hogy szeretve van, hogy vele meg lehet elégedni.
 • 3.       Függetlenség bizonyos mértékben. Mert megbíznak benne. Mert szüksége van néha "én-időre" is.
 • 4.       Románc. Házasságkötés után válik igazán hitelessé. Udvariasság, őszinte bók, randi, meglepetés.
 • 5.       Odafigyelés, törődés.Amit a férj a feleségtől igazán kíván… de talán soha nem mondta ki.
 • 1.       Tisztelet. Szóban és tettben. Nyíltan és a sorok között. Előtte és a háta mögött.
 • 2.       Bizalom. Kontroll helyett bizalom. Kritika és elvárások helyett bizalom. Csüggedés helyett bizalom.
 • 3.       Békesség. Ha elmegy, ha hazajön, ha kicsi a gyerek, ha felnőtt a gyerek. Amennyire rajtunk áll: békesség.
 • 4.       Intimitás. Fizikai közelség. Szenvedélyes szeretet. Nem most vagy\és soha, akkor, majd...hanem szinte bármikor.

2016. július 7., csütörtök

3 ajándék

Ez a fejezet is a levelezős mentori sorozatomból egy részlet. (Kértetek néhányan ízelítőt, megosztom még ezt is az előző bejegyzésem mellett.). Ha az ősszel induló csoportban szeretnél részt venni, ne felejtsd el majd jelezni. Szeptember elsején indul, hirdetni fogom itt és a facebookon is.


3 ajándék


Aki emberekkel foglalkozik, annak rendbe kell lennie magával (egészséges énképre törekedés, önmagunk elfogadása kívül-belül), önismeretre kell törekednie. Ez azért is fontos, mert ha kikerüljük ezt a lépést, hiába törekszünk többet gondolni másra, mint magunkra. Az ördög megragadja ezt a kiskaput, és folyton megkötöz a méltatlanság, az irigység, a büszkeség s a dicsőségvágy kötelékeivel. Nem beszélve arról, hogy aki nem fogadta el önmagát, úgy, mint Isten teremtményét, Isten ellen lázad, Őt, mint teremtőt, becsméreli. Még ha sok mindent az Élet is formált személyiségünkön, még ha események mássá is tettek, ezek is az ő formáló munkája bennünk, ami az új embert széppé teremti. Aki nem fogadta el önmagát, az másokat se tud elfogadni, vagy másokkal se tudja elfogadtatni önmagát. Sok konfliktus oka ez. Házasságban is, munkakapcsolatokban, de a gyülekezetben is. Nők között főleg érzékeny terület.
1. lépés: Adj hálát Istennek, hogy ilyennek teremtett kívül-belül (csodálatosnak!), és olyanná formált az Élet által, amilyen éppen most vagy (megtisztítva használható eszköz a kezében).
   2. lépés: Kérd Istent, hogy másokat is tudj befogadni, megérteni. Ehhez kell a sok szeretet, az emberismeret, empátia, hogy szolgálni tudj feléjük.
    3. lépés: Kérd Istent, hogy segítsen az Ige tanulmányozása által felfedezni a lelki ajándékokat magadban és másokban, hogy ne csak az emberek felé szolgálj, hanem velük együtt is.
A szolgálat akkor kiegyensúlyozott a nők között, ha mindenki megtalálja a helyét és ajándékai szerint szolgál. De mit is jelent az AJÁNDÉK? 
      1. Velünk született ajándékok:
Ezek is többféleképpen magyarázhatóak:
a.        Jól ismert az egyszerű két csoport:  kifele és befele forduló típusú ember. Már pici korban lehet látni egy babáról, gyerekről, hogy mennyire igényli a társaságot, mennyire tud eljátszani egyedül is, mennyire kommunikatív vagy meggondolt a kérdéseiben is.
b.       Tovább osztható ugye ez a két csoport a temperamentum szerint. A kifele forduló szangvinikus vagy kolerikus, míg a befelé forduló az melankolikus vagy flegmatikus. Ezeket most nem jellemzem, biztosan olvastatok róla eleget. Azt is, hogy nincs tiszta ilyen-olyan típus, hanem nagy az átjárás a meghatározott személyiségek között.
Ahogy növünk, az élet is formál a személyiségünkön ( a szüleink isJ). Érett nőként kiforr sok minden bennünk és bizonyos személyiségjegyek nagyon nyilvánvalóan árulkodnak rólunk. Jó ezeket ismerni és a szolgálatban figyelembe venni. Munkapszichológusok, menedzserek használják leginkább a DISC tesztet, ami nem csak önismeretről szól, hanem abban is segít, hogy az egymással való munkálkodásban megértők, hatékonyabbak legyünk.


 A velünk született ajándékok mellett, megtérésünk után adatnak a

2. Lelki ajándékok.
Ezek sokszor kapcsolatban vannak a velünk született természetbeli ajándékokkal, hisz egy az adományozó: a Teremtő egy a Lélekkel. Vannak különböző lelki ajándékokat feltáró tesztek. Én nem igazán hiszek ebben, legalábbis kis valószínűséggel működnek a hatékonyan azt látom. Gyakorlatban inkább azt látom, hogy az első szeretet tűzével szolgálni kezd a megtérő, s a szükséget látva "megfogja a munka végét". Munkavégzés és bibliaismeret-szerzés közben felfedi a Lélek melyik az a szolgálat, ahol a helyemen vagyok. Mások is segíthetnek benne, különösen azok, akik a Lélek vezetése alatt szolgálnak már a gyülekezetben. Fontos kifejeznünk, ha valakiben meglátunk egy-egy ajándékot. Ez nem bók, hanem a bátorításnál is több, mert felelősség. Bátran éljünk mégis vele, s ne legyünk engedetlenek, ha felismerjük. Még egy olyan mód is van, hogy látom a szolgálatot, amire elhívott az Úr, vagy ahol szükség van és kész vagyok segíteni, s kérem a lelki ajándékot hozzá. A biblia tanít erre. Hogy kérjük, s kívánjuk a fontosabb lelki ajándékokat. Személyiségünk ismerete szerint is kérhetünk lelki ajándékot, ami kiegyensúlyozottá tesz a szolgálatban. Aztán a Lélek adja, kinek ahogyan akarja. S valóban az Ő akarata szerint a legjobb. 
2.        Még van egy fajta különleges ajándék. 

   3. Az élet ajándéka, 
a  amit nem mindig az Úr ad, de megengedi és javunkra fordítja, így válik csak ajándékká. Ezek lehetnek lelki örökségek családunkból vagy éppen sebeink, amelyeket ha az Úr begyógyított, gyógyító sebekké válnak mások számára a szolgálatban. A pozitív élettapasztalatokat, mint meg nem érdemelt ajándékot, könnyebben meg tudjuk osztani a nőkkel (gyermeknevelés, kapcsolatok,  hitbeli megtapasztalások pl.)
Most olyan sebeket sorolok fel, amelyek Jézus vérével befedezve ajándékok lehetnek másoknak a gyógyulásban. Segíthet látni területünket a szolgálatban: férj vagy más közeli személy halála, házassági problémák, válás, egyedülálló (magányos vagy „égő”), betegség, munkahely elvesztése, férj, aki nagyon sokat van távol (pl.külföldön dolgozik), terhesség, nem kívánt terhesség, abortusz, koraszülés, veszítések, idős szülők gondozása, üres fészek, anyós- meny kérdések,  probléma a rokonsággal, megoldatlan probléma, keserűség a nagy családban, romantikus szeretet hiánya a házasságban, énkép probléma, depresszió, gyógyíthatatlan betegség, tinédzserekkel, felnőtt gyerekekkel való probléma, szomorúság, öregedéssel járó kihívások, problémák, alkoholizmus és egyéb függőségek, testképzavar, molesztálás, bántalmazás, gyülekezetben átélt viharok, kiégés a szolgálat, illetve munka miatt, stb.
Ezek a tapasztalatok nem nyilvánosak, de vannak bátrak, akik úgy is felvállalják, és ezért lesznek áldottak. Természetes, hogy ezeket inkább diszkréten kezeljük. Mégis, személyes beszélgetésekben, kisebb csoportban jó valamennyit megosztani belőle, hisz így tudunk segíteni lelkigondozással. Honnan tudja meg valaki, hogy nekünk volt ilyen seb az életünkben, ha nem merünk még utalni se rá? (A múltkor utaltam arra, hogy gyermekágyas depresszió tört rám a 4. gyerekünkkel. Másnap már várt egy visszajelzés valakitől közületek, aki csak személyesen végzi a tanulmányt, hogy ő most van benne. Megérte felvállalni most is az őszinteséget, s előttetek megnyílni.) Kockázat, sebezhetőkké válunk még inkább, van hogy megtörténik, hogy visszaélnek vele, de sokkal több a segítség, az életmentő beavatkozás a nyomán. Segítünk, hogy valakinek begyógyuljon egy ilyen seb és megtérés lesz belőle (e nélkül nem fog sikerülni tartós gyógyuláshoz segíteni), ha hívő az illető, akkor megváltozik az élete, családja. Kivirul az ilyen nő. Mi is a Jézus sebeivel gyógyultunk meg. Adjuk tovább…
Velünk született, az Élettől és a Lélektől kapott ajándékainkkal tudunk szolgálni az Úrnak, másoknak, és másokkal! Milyen sokat kaptunk! Mindent, ami a szolgálathoz szükséges!

2016. július 6., szerda

Problémás emberekkel még áldottabbak is lehetünk?

Írtam már többször a konfliktusokról, bocsánatkérésről... A mentori tanulmányban, amit írok a nők között szolgálóknak, most érkeztem ehhez a fejezethez, ami a problémás emberekhez való viszonyulásról szól. Fogadjátok szeretettel. Remélem, senkinek nem okoz problémát, csak építőt! :)

Ha valaki dolgozik, ott probléma is adódik. Problémás ember is. Van, konfliktus, ami természetes, hisz személyiségünk különbözőségéből, vagy félreértésből adódik. De ezek megoldódnak, s még építőek is, ha helyesen kezeljük őket. Édesapám mondogatta: vannak konfliktuskeresők, konfliktust kreálók, konfliktuskerülők és problémamegoldó emberek. Te melyik vagy? Mit tegyünk, ha nem jelentéktelen konfliktus támad bennünk vagy körülöttünk? Tegyünk úgy, mint ha nem lenne? Csak nagyobb probléma kerekedik hosszútávon belőle. Mit tegyünk akkor, ha problémás emberek akadályoznak a munkánk végzésében (irigykedők, féltékenyek, susárlók, anyagias, nem biblikus gondolkodásúak stb.)?
Jill Briscoe szerint: "Láttam, tapasztaltam is többször az életben, hogyha valaki szolgál, s motivációja nem csupán a munkája, a pénz, az elismerés stb., hanem törekszik gyarlón, de mégis Istent és embereket önzetlenül szeretni és szolgálni, akár civil munkahelyével, vagy otthonteremtésével is, azt hamarosan „megkeresik” a problémás emberek. Néha csupán azért képmutatóak és önzőek (ami szintén tud fájni), mert ítéli őket a szolgáló ember puszta létezése is, reakciója, amely nem egyezik a világéval. s ítéli őket. Ösztönösen mindenki először magára gondol, s utána az Isten dolgaira, még hívő emberként is. Minden nap harc, hogy felülírhassa a mennyei értékrend a világias gondolkodásunkat. Ne adjuk fel a harcot még akkor sem, ha másoknak ez ítélet, vagy az Ellenség emiatt el akarja venni örömünket, lelkesedésünket!"
Miért vannak problémás emberek?
Okai a féltékenységnek, irigységnek, rosszindulatú megnyilvánulásoknak, zaklatásoknak: stabil kapcsolatok hiánya, nincs szilárd énkép, üresség és unalom, nem biztos saját életcéljában stb., s természetesen mindez a bűnre és a Gonoszra utal, mint a problémák gyökerére, aki megrontotta az Istenképet bennünk.

Mit tegyünk a problémás emberekkel?
Az alábbiak Carol Porter leveléből:
1.        Bármilyen őrültségnek is tűnik, de adj legalább egy esélyt az ilyen embereknek is a szeretetteljes kapcsolatra veled. Van, hogy valaki csak éppen magányos, szeretetre vagy megbecsülésre vágyik, s azért sajnálja tőled, azt, ami neki nincs. Segítsd hozzá őt is, szeresd.
2.        Tanulmányozd a Bibliát a konfliktussal kapcsolatban. (Egy példa: Ha indulatos emberről van szó, aki nem harcol a harag ellen, ne barátkozz vele. Ezt mondja az ige. Kerüld. Példabeszédek 22:24). Kérd ki mentorod, lelkipásztorod tanácsát a helyzetet illetően.
3.        Bocsáss meg neki, hogy nehéz természetű. Engedd el a fájdalmad. Isten többet engedett el neked…
4.       Imádkozz érte. isten jelenlétében nehéz irritálnia bárkinek is téged. J
5.        Szembesülj az illetővel, alázattal és szeretettel, de őszintén és hitelesen felvállalva a problémát. Még mindig jobb a „hogyanért” bocsánatot kérni, mint hazugság és képmutatás miatt kimaradni az Isten országából. Egy harmadik objektív személy segíthet a beszélgetés moderálásában. Amennyiben egyszer megpróbáltad és nem volt változás, ne erőltesd. Isten lelke nélkül csak nagyobb viszályt szül az ilyen ember.
6.       Próbáld empátiával megközelíteni, miért viselkedik így az illető?
7.        Szeresd gyakorlatilag, még akkor is, ha ezért naivnak tekint. Isten neked is megfizet s neki is tettei és szíve szándékai szerint.

8.       Adj hálát, hogy Isten ezáltal formálja a jellemed. Az Isten dicsérete, mint életforma megváltoztatja még a kapcsolatainkat is.

2016. június 27., hétfő

Hogyan találhatok mentort?

a képen Kovács Gézáné Ildikó, akitől sokat tanulhattam...egy levél sem jön úgy tőle, hogy valamit az Úr ne tanítana általa. Különböző női konfernciákon is mellészegődtem, s engedte, majd ő hívott... Hálás vagyok nagyon az Úrnak érte...

Többen kérdeztétek a Lydiában megjelent interjú után is, hogy hogyan találtam végül lelki mentorokat magamnak?
Először is éreztem, hogy az Úr engem erre a szolgálatra hív a nők között. Nem azért, mert már láttam volna rá sok példát előttem, s megkívántam, hanem a hiánya, a szüksége terhelődött rám. Miért is olyan kevés a lelki mentor közösségünkben? Egyszerű válasz az, hogy nagyon sok időt igényel s valakinek az életét. Áldozat! Mégis, leghatékonyabb tanítási módszer, sőt, még a személyes evangélizációnak is egyik alappillérének bizonyult az életemben. Mentorolni kezdtem egy kismamát (akár szoptatni tanítottam, vagy a hozzátáplálásban adtam útmutatót), vagy egy lánynak segítettem az önértékelési harcait megvívni, s evangéliumot adtam át a sorok között, majd egyenesben. Nagy lehetőség. Megéri vállalni az áldozatot. Tehát, hogyan is találhatok mentort?
1. Imádságra adatik. (Merd kérni kitartással. Nekem több év kellett, míg ima és próbálkozások után az Úr megadta).
2. El kell döntened, hogy miben akarsz támogatást, segítséget (egy bizonyos gyakorlati területén az életednek? lelki élet? hitre szeretnél jutni?). Nincs olyan mentor, aki mindenben segíthet neked. Ezért is van szükséged több mentorra az életedben. A Bibliából, könyvekből olvasunk igazi példaképekről, ők is bizonyos szinten mentoraink. Aztán, van, hogy mellészegődünk embereknek, s kérjük, hogy tanítsanak.  S majd jó, ha te is mentor leszel, tovább adva, amit tanultál.
3. Nézz körül (akiket már ismersz, vagy éppen akiket csak távolról, vagy ezután fogsz megismerni-nincs lehetetlen!). Egy jó mentor lehet példa neked valamiben, amit szeretnél te is úgy tenni, ezért tudatosan alázattal kifejezed iránta. Lehet egy olyan valaki egy mentor, aki elsősorban meghallgat téged (talán azért, mert mindig te hallgatsz meg másokat). Lehet egy mentor olyan szolgálattal, aki nem csak bátorít, de jó kritikusod, tudatosan figyel arra, hogy mindig visszajelezzen neked különböző területeken. Egy mentor lehet olyan, akire nem hasonlítasz, hanem teljesen más, mint te, ezért hiányos területeiden segít fejlődni. Általában ilyenkor kölcsönös mentorlás alakul ki. :)
4. Ne hamarkodd el a választást, s a kérésed valaki felé. Bizonyosodj meg arról, hogy az illető nagyon szereti az Urat, ekkor ha "csalódsz is benne", a kapcsolatotok nem fog megromlani, illetve lehet nem abban fog mentorolni, amiben te képzelted, hanem Isten gondolatai sokkal jobbak lesznek a számotokra...
5. Fejezd ki kérésed az illető felé akár egy rövid levéllel, vagy személyesen. Készülj fel a "nem"-re is, hisz lehet, hogy az illető éppen nagyon leterhelt, s nem szeretetlenség miatt képtelen vállalni. Az Úr jobbról gondoskodik neked, fel a fejjel! S máris tanultál valamit :)
6. Hívd meg mentorod kávéra, beszélgetésre (levelezés is megteszi ha nagy a távolság), s KÉRDEZZ! Mielőtt találkoztok, jegyzetelj, hogy majd miket szeretnél megbeszélni...
7. Ha csak teheted, csatlakozz a mentorod mellé egyszerű helyzetekben és szolgálatban, munkában is segítségként. Gyakorlatban többet lehet tanulni, s közben lehetőség van a beszélgetésre is. Ugyanakkor valamit kifejezhetsz hálaként is a segítségeddel.
8. Ne ragadj le egy mentornál, s ne várj barátságot, életre szóló kapcsolatot. Az ilyen elvárás megöli a kapcsolatokat. A barátság, az életre szóló kapcsolat az ajándék Istentől, nem lehet megdolgozni soha eléggé érte. Lehet megegyezés, hogy egy bizonyos ideig tart a segítő kapcsolat, aztán utána, amikor erre az Úr lehetőséged ad, ha szükség van rá.
9. Ne feledd, hogy neked kell tenned az első lépést a mentor felé, bár vannak alázatos szolgái is az Úrnak, akik felvállalják, hogy felajánlják segítségüket, ha nem is szóban, de esélyt adnak arra, hogy kifejezd kívánságod. Figyelj! Légy mindig hálás, és tisztelettel viszonyulj azok iránt, akik segítenek téged, s ne légy kicsinyes, hogy ezt nem vállalod fel mások előtt, hogy kitől tanultál Istenről s a biblikus életről.
10. Soha nem késő mentort kérni az Úrtól, nem lehetsz túl idős hozzá!

Még néhány gondolat egy régebbi bejegyzésemből:
A Biblia több képet használ a tanítás-tanulási kapcsolatokra: pásztor-bárányfazekas-agyagmester-tanítvány (mentorlás), családi kapcsolatok (testvér, atya-gyermekanya-gyermek)...
Visszaemlékezve, a legnagyobb hatással azok tudtak tanítani,akik szülői szeretettel vettek körül, kissé elfogulva hittek bennem. Családban, iskolában, gyülekezetben. A mai generációban is ez lehet a leghatékonyabb tanítói módszer, nem hiába lett népszerű az otthon-tanítás (home school) már Kelet Európában is. A tanulásra ösztönzés a szereteten, el-és befogadáson, a tanulóra szánt időben, személyes kapcsolatban rejlik. Mindez természetes közegben zajlik, inkább felfedezve a dolgokat, mint írás- és szóbeli ismeretszerzésen
Lelki szülőkre utaló példák a Bibliában:
Pál Timóteusnak, mint atyja: „az én szeretett fiamnak”.
János a 3. levelében az „úrnő és gyermekei” megszólítást használja
Máriának Erzsébet, és nőknek külön ott a tituszi ige: „az idősebbek tanítsák a fiatalabbakat”.
A tékozló fiú példázata: atya-fiú kapcsolat stb
A lelki apaság vagy anyaság nem életkortól függő. Ismerek olyan lányt, aki egy ideig a frissen megtért nagynénjének volt lelki anyja. Vagy egy idős vasárnapi iskolai tanító lelki atya lehetett a gyerekeknek, akiket tanított. Isten használja a szülőképet, amikor magáról és rólunk, gyermekeiről szól. Vagy az anyaképet is. „Elfelejtkezhetik-e az anya az ő gyermekéről? Én terólad el nem felejtkezem”. Ézs 49:15
Egy lelki anya főbb jellemzője: befogad, bátorít és meghallgat. Tituszhoz 2:3-5 szerint a gyakorlati dolgokban is eligazítást ad.
Istenre, mint atyára jellemző a Zsolt 103:9-13 szerint, hogy TÜRELMES, MEGBOCSÁTÓ, SZERETETTELJES, továbbá vezet, irányt mutat, egyenes (rámutat a hibáinkra még ha fáj is), megvesszőz, de be is kötöz, és gondoskodik (mely atya az, aki ha kenyeret kérnek követ ád...mennyivel én a ti menneyi atyátok..Lk 11).
 Kinek vagy a lelki atyja, anyja?  Mernek-e egyáltalán segítséget kérni tőled ?
Bátorítani szeretnék mindenkit, hogy kérje Istent, adjon olyan szívet, amely kész meglátni azt, akiért felelős, akinek segíthet. Vannak olyan személyek, akik még nem születtek meg. Ahogyan egy újszülöttet várnak egy családban, úgy várjuk-e a "barátkozók" újjászületését a vasárnapi iskolában, gyülekezetben? Ha megszületett, tudunk-e lelki szülőként dédelgető szeretettel viszonyulni hozzájuk? Te kihez fordulsz, ha segítségre van szükséged? Lehet kérni Istentől a lelki támaszt. Nekem is Isten több évi imádság után adta meg, hogy vérbeli szüleimen kívül másokban is támaszt leljek, példaképeimtől személyes törődést kapjak. De először neked kell lépni. Itt is érvényes, hogy jobb adni, mint kapni. Amit kaptál Istentől, add tovább. Tapasztalatot, szeretetet, törődést. Adjon Isten ötleteket, hogyan ápoljuk ezeket a családi kötelékeket (imacsoport, közös tevékenységek, bibliatanulmány
).
„Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é?” (Róm. 2:21). Mikor érezted utoljára Isten atyai szeretetét az életedben és hogyan (gondoskodás, vesszőzés, tanítás, türelem)? Imádkozzunk azért, hogy megújuljon az atya-gyermek kapcsolat Isten és közöttünk, hogy mi is ilyen viszonyban lehessünk azzal, akit Isten ránk bízott. Mert lelki szülőnek lenni az egyik legszebb hivatás!


Sokakért még hálás vagyok, akik példaképeim, vagy akik rövidebb-hosszabb időszakra az életben tanítóim voltak, lelki anyasággal szerettek. Még egy képet mutatok Carol Porterről, 

aki levelezésen és személyes találkozásokon keresztül mentorolt engem (volt olyan alázatos, hogy ő ajánlotta fel annak idején, hogy segít nekem. Én nem mertem volna erre kérni.) Legyen emlékezete áldott. Ő már az Úrnál van. Mielőtt meghalt, az utolsó kemoterápiás kezelés költségeit arra fordította a kezelés helyett, hogy meghívott hozzá Amerikába, hogy elbúcsúzzon s a lelkemre kösse: Légy mentor, hisz arra születtél, ajándékot kaptál hozzá bőven, még engem is! Add tovább, amit az Úrról tőlem tanultál. Eljött az ideje, hogy lassan leírom, amit tanultam. Egy kisebb és egy nagyobb levelezői csoport végig is vette ezeket a témákat már (Hogyan lehetsz TE mentor a gyülekezetedben?) . Ősszel újabb csoportot indítok. Imádkozz, s ha az Úr úgy vezet, jelentkezz, szívesen veszem, ha neked is tovább adhatom, amit a nők közötti szolgálatról tanultam.
2016. június 7., kedd

Az ÉLET titka nekem...

Az ÉLET titka nekem:
Életcél – mindenki céllal született a földre. Akár hiszi, akár nem, Isten tervében van az, hogy életet adott neked! Minél többet tiltakozol ellene, vagy kételkedsz a hatalmas Istenben, annál később jössz rá a titokra, s annál kevesebb időd lesz értelmesen és áldottan élni ezen a földön, még ha az örökkévalóságra kegyelemből el is készülnél… (ha megérthetnénk s felfoghatnánk ezt csupán értelemmel, nem lennénk emberek….hit kell, amit mindenkinek megad Isten, Jézuson keresztül, ha vágyik rá).
Ha visszatalálsz Istenhez, azt is megérted, miért is születtél. Az Életcél, ha kapcsolatról szól (Istennel és szeretteinkkel, sőt mindenkivel, akit önzetlenül szerethetünk), csodálatos!  Ilyen életcéllal élni azt a 70-80 esztendőt vagy annál kevesebbet is érdemes, mert nem évszámokban, hanem teljességben mérjük azt! Ugyanakkor nem feledni, hogy az igazi Élet nem rólunk szól... s mégis akkor találjuk meg önmagunkat is!
Leld örömöd a mindennapokban – sokan pénzre hajtanak, amikor karriert választanak. Valóban, nagy szerepet játszik az életben, hogy el tudjuk-e látni a ránk bízottakat, DE ha a munkánkat nem tudjuk megválasztani, akkor is végezhetjük élvezettel, örömmel. Sokszor nem csak képességünkön, hanem a hozzáállásunkon múlik az életöröm, illetve azon, hogy honnan, Kiből táplálkozik naponta a lelkünk… Az öröm önfeledt nevetést is jelent. Mindennap megengedhető! J
Elfogadni önmagunkat Isten kezéből, nagy érték. Megelégedni azzal, akiket, amit kaptunk az igazi gazdagságot jelenti, mert ez a megelégedés. A jellem több a képességnél- hallom és látom itthon sokszor. Isten formálhat-e téged képmására? Ha igen, ez elég, tökéletes vagy szemében és az is leszel!
Tenni és Lenni – a nagy egyensúly, az Életritmusunk megkeresése, az is munka! Érdemes rá odafigyelni, mert ettől függ szeretteink jóléte is. Van, hogy mint a gyertya, két végen meggyújtva is szárnyalni tudunk, ha olyan körülményeink vannak, s Isten ezt kéri tőlünk, s van, hogy pihennünk kell akkor is, ha mindenki más hajt és minket is hajtana. Meg kellett tanulnom nőként és édesanyaként is egyedül Isten előtt felelni elsősorban azért, amit tőle kaptam. Neki kell elszámolnom, s nem mondhatom, hogy de Uram, XY még ennyit se, vagy Y sokkal többet… Saját életritmusunkra rátalálni és azt egyensúlyban tartani, felülről jövő bölcsesség! Hála, hogy férjem is sokat segít ebben nekem („Ő a józanságom” J ), s a gyermekeim is. Mikor kicsik voltak azért, mert egészséges korlátokat állítottak, most, hogy nagyobbak, tudatosan is. Nem utolsó sorban, az évek múlásával egyre jobban tapasztalom, amit fiatalabb korban elhittem nagy teherbírású elődeimnek, hogy az egészségre vigyázni, amennyire tőlünk függ, az étkezési és fizikai mozgási szokásokkal lehet leginkább. Egyszerűen nekem ez azt jelenti, hogy heti rendszerességgel tesztelem a testem futással vagy egyéb mozgásformával, hogy mennyire terhelhető. Ez aztán inkább energiát ad. A diéta pedig egyszerű: a fehér cukrot (kivéve a fruktózt és laktózt) és fehér lisztet kerülöm. Persze, akik ismernek, tudják, hogy mennyire szeretem a finomat. Régebben egy kis plusz mozgással megengedtem bármit, ma már azt mondom, ha kérdezik, hogy nem-e kívánom az „egészségtelen finomságot”, hogy: dehogynem, de sokkal jobban kívánom egy ideje az egészséget. J

Hát ez a földi ÉLET nekem! Nagy a mérce, de nem adom, nem adjuk lejjebb, hisz a mérce nem tőlem, s nem is elérhetetlen Krisztussal. Minden nap új nap! Ma is az. Itt az ideje a pálfordulatnak is, ha kell!

2016. május 24., kedd

Ép testben ép lélek - wellness

Többen tudjátok, hogy már több éve minden tavasszal és ősszel indítok egy "ép testben ép lélek" nevezetű facebook csoportot, ahol testi-lelki regenerálódás a cél, ugyanakkor szeretném, ha mindenki valamilyen jó szokást (étkezés vagy mozgás területén) meghonosítana az egészsége érdekében.Természetesen, mindezt velem együtt, akinek mindig szüksége van a megújulásra. Az idén is többet kaptam, mint adhattam. A mostani tavaszi „ép testben ép lélek” csoport a 3. hónap vége felé közeledik, s különlegesen jó csapat volt. Isten ajándéka. A visszajelzésekből érdemleges javítás nélkül álljon itt néhány sor azért, hogy lássátok Istent nagynak. Mert ő az, aki ezt a facebookon keresztüli szolgálatot is elkezdte, megáldotta, megajándékozva új tagokkal, sőt most már segítséget is adott a csoport vezetésében, ami meghatározó a hatékonyságban! Imádságom, hogy az őszi is majd ilyen gyümölcsöket hozzon!


"Számomra a csoport adta meg a kezdő lökést abban, hogy visszatérjek így szülés után a megszokott dolgokhoz. Amíg szoptattam, nem ment az étkezés reform, most mar ritkábban esek vissza, de mindenképp odafigyelek. A vízivás nagy áldás számomra, mert én kiszáradt állapotban voltam szerintem. Ezzel meg most is küzdök, de a csoport segített, hogy újra, minden nap odafigyeljek rá. Többet mozogtam, bár a szememben nagyon lightosan. Mostanra érzem, hogy végre nem fáj esténként a hasam, kezd tartani, kezd csökkenni a derékbőségem. Valami elindult! 🙂 Szeretnék ősszel úgy visszajönni, hogy ittam rendesen a nyáron, szénhidrátcsökkentetten étkeztem, és kész vagyok a sportban kihívásokra! 😉"

Energiaszintem csak a gluténmentes diétával jött vissza, eltűnt a fájdalom, és apránként volt miről írnom, nemcsak túléltem a napokat, igyekezve a kötelező köröket a családért megtenni. Most tartok ott,hogy újra nekifoghatok szaladni, amit ebben az évben nem tudtam egyáltalán.
Köszönöm a sok kedvességet, a biztatást, a többieknek is a társaságot. 

Mikor csatlakoztam a csoporthoz az volt a célom, hogy jobban rálássak arra, hogyan is kéne egészségesebben élni, enni, mozogni. Ráláttam, hála NektekÉs ki is próbálhattam. Nem volt célom a fogyás a szoptatás miatt, de a sok ivás, hat óra után nem evés, mozgás bevezetése miatt mégis fogytam négy kilót. Egyedül a csokit, cukrokat iktattam ki az étrendemből egy az egyben, minden más jöhet valamilyen formában, mértékkel ill. fehér kenyér helyett csak valamilyen barna fogy. A továbbiakban az itthoni sütiket is valamilyen édesítőszerrel fogom készíteni és új recepteket fogok megtanulni. Az, hogy egy kilóval kevesebb vagyok, mint a legutolsó teherbeesésem előtt, csúcs szuper és hatalmas ajándék. Észreveszik mások is, a férjem is. A lelki odaszánásban is sokat segítettetek, például a böjtölés felhívásokkal, amit ugyan csak részlegesen tartottam, de így is mindig nagy áldás volt rajta és a mindennapi bátorítás is sokat jelent nekem! És, hogy mellém álltatok imában is mikor szükség volt rá!

Hálás vagyok, hogy a csoport tagja lehettem. Sokat tanultam tőletek. Nagyon jót tett a lelkemnek, hogy veletek voltam! Olyankor kaptam a bátorítást, amikor a legnagyobb szükségem volt rá! Volt, hogy fáradt voltam a tornához. De amikor láttam, hogy ti csináljátok, én sem hagytam magam. 

Tulajdonképpen az egyik legnagyobb nyertese ennek a csoportnak én vagyok, mert annyi szeretettel, kedves, drága személlyel találkoztam itt, amire nincsenek szavak (Jaj, remélem ezt jól fogalmaztam meg, hogy érthető legyen és jól átmenjen az üzenete!). Mikor ősszel csatlakoztam először a csoporthoz, fantasztikus élményekkel zártam azt az időszakot, és csak egy dolog maradt meg a fejemben, szívemben: MÉG, MÉG MÉG!!!! És szinte centiztem a napokat, mikor kezdődik a tavaszi, és csak remélni tudtam, hogy abban is részt vehetek, mert az egész addigi életem felfordult pozitív irányba az őszi miatt. És be kell vallanom nektek most valamit. Itt gyógyult meg a lelkem sok dologban, és csak most jöttem rá pár napja. Nehéz erről most beszélnem, csak azt tudom mondani, olyat érzek, amit már rég nem sikerült, és ezért megfogalmazhatatlan hála van most a szívemben. Értetek. Mindenkiért! Mikor elkezdtem a csoportot márciusban, a testemre koncentráltam nagyon, hogy leadhassak több kilót, jobban nézhessek ki, elmélyíthessem az addig kialakított szokásokat, és helyette, vagy inkább úgy fogalmazok, mellé kaptam egy hatalmas ajándékot is. A lelkem megújulását. És HÁLA, HÁLA, HÁLA mindazért, amit kaptam tőletek!

Számomra megtiszteltetés volt ennek a különleges csoportnak a tagja lenni, s bár keveset tudtam hozzászólni, ( mert sokszor úgy éreztem miről is írhatnék, hisz csak ügyetlen próbálkozásaim vannak úgy a diéta mint főleg a mozgás terén...több-kevesebb sikerrel...) DE olvasva titeket mindig kaptam egy újabb bátorítást, hogy ne adjam fel...és van is eredménye  NEM SZERETNÉM abbahagyni...mert jobban érzem magam, ha kevesebb édességet és kevesebb lisztes-dolgot eszem..és ami nagyon fontos, végre sikerül odafigyelni a vízivásra!!! Eddig csak tudtam, és mondtam (hivatásomnál fogva a kis betegeimnek, hogy sokat kell inni! ) de a megvalósítástól távol álltam. Most már begyakoroltam és IGEN, érzem, hogy így jobb!!! .
Elképesztő hála van bennem azért is, mert valóban ráébredhettem, hogy nem elég a mozgásra, a táplálkozásra odafigyelnem, hanem tudatosan bele kell hogy vegyem Istent is mindezekbe. Mert nélküle nem megy, nélküle szenvedek, de Vele úton vagyok. 

Hálás vagyok, hogy ezen az úton Isten megajándékozott ezzel a csoporttal, és ebben pedig veletek, és Őnmagával.

 Ezalatt a par nap alatt  már elindult a fogyás.. már most mínusz 1,5 kg-nal tartok... Új ízeket próbálok ki, mint pl a köles, kukoricadara, stb es próbálkozom lelkesen. A köles miatt nem fáj a gyomrom, csak most tudtam meg, hogy lúgosító hatása van, mióta ezt eszem látványosan jobb a közérzetem es hiába eszem tejjel nem fáj a gyomrom. (tej miatt sokszor fájt, refluxom van) Úgyhogy végre elindult valami, és talán most kezdek jól lenni.

 Ez a csoport fantasztikus, hálás vagyok Istennek minden egyes tagjáért. Úgy érzem, ennél sokkal több történt itt a két hónap alatt, minthogy egészségesen próbáltunk élni. Igazi lelki közösség formálódott itt ki közöttünk.

 I have enjoyed being a part of the group. Thanks for letting an American join! I have not lost any weight, which is depressing! But I have been running with my friend the whole time! That is progress!

Mit jelent ez a csoport? Nagyon sokat. Óvodás koromtól sportoltam 18 éves koromig. Az elmúlt 6 évben többször elgyengültek az izmaim (orvos szerint nem sorvadás, hanem ismeretlen eredetű elgyengülés) Meg voltam bizonyosodva róla, hogy én már aktív mozgást nem igazán fogok tudni csinálni. Igazából annyi vágyam volt, hogy úgy éljek és annyi évet a családommal, hogy szolgálni tudjam őket egészen a gyerekek kirepüléséig. Már a csoport előtt pici mozgásokat végeztem, mert sokszor kellett táppénzre mennem. Próbálkoztam, de nagy álmaim nem voltak. Amikor ismerősök futásról beszéltek, tudtam én még 100 métert sem tudnék lefutni. A csoportba próba szerencse alapon jelentkeztem. Kicsit meg is ijedtem az elején, amikor láttam,hogy ez milyen komoly. És szégyelltem, hogy én leszek itt a leggyengébb láncszem. Köszönöm, hogy a nehéz pillanataimban a segítségemre siettetek! És köszönöm, hogy belétek kapaszkodhattam és semmiért le nem dorgáltatok. Ma 920 métert futottam egyszerre ( a többit apránként).Az utcánk végig futásához már csak 300 m van hátra. Hitet és reményt kaptam. Egy éve még biztos voltam benne,nekem ez soha nem sikerülne. Köszönöm, hogy elhitettétek velem: You can do it! Hogy mit szeretnék még elérni? Szeretnék lefutni hetente 2-3x 2 km-t, szeretnék bejutni az amatőr ping-pong versenyre, szeretnék erősebb és hajlékonyabb lenni és szeretnék még legalább egy röplabda meccsen a győztes oldalán állni. A megszerzett örömmel és erővel szeretném szolgálni az Urat és a családomat. A győzelem íze mellett az aktívabb és jobb szolgálat az igazi motiváló eszköz a számomra. Alkalmatlannak érzem magam, de meg akarom csinálni. Motivációból ez a kedvenc videóm: Szeretettel: https://www.youtube.com/watch?v=bA7Jygexja0

Én pedig visszanyertem az erőm, mint Sámson a hajával. :) Köszönöm a sok ismeretet tőletek is, Istennek a lelki táplálékot, a dalokat, amelyek erősítettek. Ismét PIHENTEN kelek hat órakor, vagy még hamarabb is, ami már 4 éve nem történt meg igazából rendszeresen, bár a stressz és munkám több, mint akkor. 25 napja nem ettem fehér cukrot és fehér lisztet, vagyis búzát. Rendszeresen lefutom az 5 kilometert. Ez isteni csoda. Hálás vagyok nagyon. Ősszel hiszem még jobban tudok segíteni, szolgálni...

TEHÁT ŐSSZEL ISMÉT ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK CSOPORT INDUL NÓRIVAL ÉS MUTTERREL.

VÁRUNK!

2016. május 10., kedd

A három barát (nő)


Volt egyszer valaki, akit úgy hívtak, hogy Bajocska. Ahogyan nőtt, Baj lett belőle, ugyanis, ahol csak lehetett bajba keveredett, vagy ő maga szerezte a bajokat. Konfliktuskeresés, kalandok, kihívások jöttek, nem szerette a határokat, inkább szétrugdosta őket, pedig védték volna. Összetörve, sebzett állapotában talált rá a Jó Pásztor. Mert ő az elveszettet megkeresi, a sebet bekötözi és vállán hordozza Bajocskát és nagy Bajt is, ha megalázkodva megbánják a múltjukat, jelenüket.
A másik személy neve: Nincs. Ő kicsi korában is arra volt hajlamos, hogy azt vegye számba, ami éppen még hiányzott. Ahogy nőtt, egyre nagyobb űr lett Nincs szívében. Néha nem volt pénze, néha nem volt munkahelye, nem volt társa még, nem volt ez se az se… Pedig volt mit ennie, mit fölvennie, ereje s képessége, hogy új munkahelyet találjon és szerettei is lettek volna. A Nincs nincs-et szül. Üresen, nagyon üresen talált rá a Jó Pásztor. Sebeit neki is meggyógyította, és szívét megtöltötte kincseivel, megelégedéssel.
A harmadik embernek a neve Semmiség. Ahogyan nőtt Semmi lett belőle. Nagy Semmi. Mindig máshoz viszonyította magát és kijelentette többször is, hogy ha magára néz, ő egy nagy nulla. Kinézetre, képességre, egészségileg. Bezzeg, ha úgy nézne ki, ha olyan formában lenne, ha úgy tanulhatna, ha olyan családi háttere lenne, akkor lehetne Valaki. Próbálta megkeresni önmagát kapcsolatokban is, de sok hamis tükröt tartottak eléje. Túl sokat. Kihasználva, kifosztottan, amikor már csak fölfele tudott nézni, észrevette, hogy Teremtője, a Jó Pásztor így is szereti, s azt látja, amit Ő adott neki… Nagyon sokat. Hosszú törődés után a Jó Pásztor karjain hitte el, hogy Semmi létére szeretve van, s ekkor már milyen nagy érték!
“Mert így szól az én Uram, az ÚR: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. 12Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak… Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell.” Ezékiel 34: 12, 14, 16
Ez a három személy találkozott. A Jó Pásztor egy akolba terelgette őket. Közösséggé formálódtak, miközben gyógyulgattak. S amikor csak egy újabb sebzett bárányka jön az akolba, egymás mellé állnak hárman és azt mondják életükkel a gyengének: NINCS SEMMI BAJ! Hisz mi is a Jó Pásztor sebei által gyógyultunk meg, hadd adjuk tovább neked is az üzenetet...
“Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.” 1Pt 2, 24-25
 Így válhat a múlt sebéből gyógyító seb még sokak számára.
Neked mi a neved?

(Ezt a három nevet s annak igazságát édesanyámtól hallottam vasárnap, s történetté formáltam. Mert ez nem mese. Mennyire igaz! Nekem se ismeretlen. De nincs semmi baj! Ugye, te is elhiszed? J)

2016. május 6., péntek

Lehet-e ennél jobb a házasságom?

Ha feleségként jól állok hozzá, mindenképpen… :)7 lépés, amit én is lépegetek 21 éve.
(vázlat)

1. Kommunikáció. Tanulom, hogy minél többet beszélgessünk múltról és jövőről, ne csak a jelenről.
2. Nyitottság mások fele. A barátok jó, ha megmaradnak mindkét félnek a házasság után is. Ugyanakkor nem csak közös barátaink kell legyenek. Ez is tisztelet egymás iránt. Az egészséges jó kapcsolatok a nők között, melyek nem pletykára, hanem épülésre szolgálnak, jobbá teszik a házasságokat is. Amelyik kapcsolat nem ilyen hatással van, nagy kérdést tehet fel.... 
3. Tisztelet a férj családja és szerettei iránt. Az elfogadása azoknak, akiket a férjem szeret, akiknek köszönheti a múltját, életét: igazi szeretet. Befogadni őket a szívünkbe ennél is több.
4. Partner - Nem csak szerető, segítőtárs, hanem mindenben partner, barát. A szeretetnyelvek felfedezése, a kommunikációs ismeretek sokat lendítettek ezen a területen.
5. Egészséges függetlenség - Tanulom, hogy bármennyire is romantikus és "férjrajongó" vagyok, ne legyek függő rossz értelemben a családomtól, csakis Istentől. (Mikor megismert a férj, lehet talpraesett független nőként ismert meg. Miközben valóban NAGY szüksége van a férjre a feleségnek, megmaradhat egy nő személyiségében is épnek, és ereje csak növekedhet a házassággal. Ez csakis akkor lehetséges, ha Istentől nyeri erejét és szabadságát!)
 6. A férj tekintélyének, védelmének elfogadása és tisztelete. Nem mindenki úgy éli meg a tekintélyt, hogy "asztalra csap", bátran és gyorsan vállalja mindenben a felelősséget, illetve kezdetektől a család papja is. De ott van a kemény munka, a jellem, ami szintén tekintélyt ad. Tiszteljük azt, aki mellé Isten segítőtársként adott. Engedelmesség, mint igazodás. Merjünk szembe menni az árral, a világgal.

7. Imádság, kiegyensúlyozottság - A legtöbb, ami egy férfinek adható, az ha egy imádkozó nő áll mögötte. Legyünk imaharcosok! 


2016. március 22., kedd

Tavaszi nagytakarítás a szívünkben

Aki szereti a szív tisztaságát, és akinek beszéde kedvesség, annak barátja a király.
Mindenki megtisztelve érezné magát, ha a Király bevonulna hozzá ünnepelni. Készülnék, takarítanék, finom étellel várnám. De biztosan nagyon izgulnék, a megtisztelő fogadás mellett nem tudom sikerülne-e elengednem magam, s úgy együtt lenni a vendéggel, mint amikor a barátainkat fogadjuk hozzánk. Akkor ugyanis nincs feszültség, de a kedves szó, a  tisztaság és finom étel ott is benne van a készülődésben.
Milyen nagy dolog, hogy a Királyok Királya, az Úr Jézus asztalunk mellett ülhet ezen a húsvéton is és úgy, mint a barátunk. Azt mondja az ige, hogy ennek van feltétele: aki szereti a szív tisztaságát, és akinek beszéde kedvesség, annak barátja a király, " Példabeszédek 22:11

Lelki nagytakarítás 7 lépésben:

1. Kezdjük a szívvel! A tisztaság egészség!
Zsoltárok 51: 10 "Teremts bennem tiszta szívet Istenem!"
Milyen érzések vannak most bennünk? 
2. Takarítás belül és kívül - a beszéd, a száj megtisztítása 
Lukács 6:45 A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.
A kedves beszéd jellemzői (milyenek a szavaink, mint feleség, édesanya, nagymama, sógornő, meny, anyós, barátnő szavai)
3. Vigyük ki a szemetet! - az elme, a gondolatok megtisztítása
Róma 12:2 "És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata."
( negatív gondolatok, önmagunk körül forgolódó gondolatok, nem építő gondolatok másokról stb.)
4. Tegyünk rendet a szekrényekben, fiókokban! - az eldugott, eltitkolt bűnöket is hozzuk Isten elé
Zsoltár 32:3-5
Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét.
(csöndes bűnbánat, majd megvallás az Úr előtt, s egymás előtt kis csoportokban)
5. Lomtalanítsunk! Szabaduljunk meg minden keserűségtől, nehezteléstől, félelemtől
Zsidók 12:1
 Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
(ne tegyük vissza, amit egyszer már kitettünk: fájdalom, emlékek stb. elengedés)
6. Nyissunk ablakot a fénynek! - hadd világítson  a Feltámadott Jézus dicsősége!
Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.
(Jézus, mint a feltámadási ünnep középpontja. A feltámadás ereje...)
7. Örvendezzünk az Életnek!
Az Úr az én erőm és pajzsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt.
(énekeljünk.)

HÚSVÉTI CSALÁDI KALENDÁRIUM 10. NAP

Jézus él! Ünnepeljünk!  Mk 16,14; Lk 24,36-49


Örömbe öltözötten
Szereted, amikor szülinapodon ünnepi ruhába öltözöl, körülötted forog a világ, család és barátok neked kedveskednek, és olyankor úgy érzed: a szíved is ‘díszbe öltözött’? Sajnos, minden szülinapi ünneplés és nagy öröm elmúlik, és folytatódnak az egyhangú hétköznapok…
Ám létezik egy másik forgatókönyv is; hisz az Úrnak más terve van veled! Mint minden ember szívét, a tiedet is örökre ‘örömbe szeretné öltöztetni’. Ez a húsvét üzenete. Ha behívtad a feltámadt Úr Jézust a szívedbe, egyúttal kezdetét veszi a nagy átváltozás! Addig a szívbeli bűnök, a ‘kövek’, kizárják az igazi örömet. Jézussal együtt az öröm költözik bele: öröm, hogy ő, a Föld és menny Istene, a te pártfogód, barátod, jóakaród; hogy ő az, aki segít neked napjaid minden percében; hogy ő a titkos barát, akihez bármikor, bármivel fordulhatsz, aki megért, aki soha nem csap be! Öröm, hogy soha nem vagy egyedül! Öröm, hogy nem kell cipelned a ‘köveket’, hanem minden egyes ‘kő’ örömre változhat.
Gyerekként, ha csokoládét kaptunk a testvéremmel, ‘testvériesen’ megfeleztük. Jézus nem így adja az örömet, nem egy kimért örömadagból ad egy-egy részt, hanem ő azt szeretné, ha csordultig lenne a szíved örömmel! S ez akkor történik meg, amikor naponta hozzá fordulsz, leteszed a ‘köveket’, beszélsz vele imádságban, olvasod a neked címzett levelét (a Bibliát), vagyis egyre jobban törekszel megismerni őt, és szeretni őt- szívben és gyakorlati módon a körülötted lévők fele! Ilyenkor Istenre mosolyogsz, és Isten visszamosolyog rád!
Sőt, megtapasztalod, hogy ezt az örömet nem tudod a szívedben tartani, mert ‘kicsordul’ belőle. Meg kell osztanod másokkal, beszélned kell Jézusról. S azt fogod tapasztalni, hogy az örömed növekedni fog, és még jobban szeretni fogod a te Megváltódat, legjobb barátodat, aki a szívedben él!
Gyakorlati ‘örömfokozók’ (nemcsak) gyerekeknek:
 • ·         Ha szereted az  írást, kezdj el naplót, amelyben leírod a gondolataid Jézusnak.
 • ·         Másolj a naplódba olyan igeverseket, amelyek megérintik a szívedet. Többször olvasd el ezeket, és tanulj meg egy párat közülük.
 • ·         Készíts egy listát azokról az emberekről, akikért rendszeresen fogsz imádkozni, hogy Jézus öröme legyen az övéké is.
 • ·         Gondolkozz el, hogyan tudnád a gyakorlatban –akár kis, akár nagy gesztusok által kifejezni feléjük ez ünnepen, hogy Jézus szereti őket általad.

SZÜLŐKNEK
Vannak termékeny könnyek. Mikor volt legutóbb, hogy sírtál, de Jézus örömre fordította a sírást, és, a zsoltáros szavaival:  Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel Zsolt. 3o, 12.
Gondolkozz el, kinek lenne szüksége, hogy elmond neki: a feltámadt, élő Úr Jézus örömmel tudja elárasztani az ő szívét is? Oszd meg örömed, és több lesz a tied!

HÁZTARTÁSI TERVEZŐ
Egyéb húsvéti dekorációs díszek készítése a gyerekekkel. Írjunk képeslapot örömüzenettel!

NE FELEJTSÜK EL A " húsvéti kertet", A KÉSZ CSALÁDI KALENDÁRIUMUNKAT, AZ ÜNNEPI ASZTALRA TENNI. 
KÍVÁNJUK, HOGY EMLÉKEZTESSEN A HÚSVÉT JELENTŐSÉGÉRE!

A 10 NAPOS kalendáriumhoz az áhitatok megírásában kedves szolgatársaim közül a baba-mama kör szervező-társaim segítettek: Lőrincz Tünde (3. és 7. nap), Máté Imola (5. és 10. nap), Mostis Kinga (6. nap) és Bedő Magdolna (8. nap). Köszönjük szépen, gazdagodtunk általatok. Az Úr adja nektek különleges módon az ő feltámadása erejét ezen az ünnepen!

HÚSVÉTI CSALÁDI KALENDÁRIUM 9.NAP

HÚSVÉTI VERSENYFUTÁS

Ma futhatunk versenyt a gyerekekkel. Ki ér előbb célhoz?
János evangéliuma 20.részéből olvassunk fel nekik (1-9 vers). Ez a rész tartalmazza a tegnapi történetet Máriával, de szó van Péterről és a másik tanítványról, akik meghallva a hírt, hogy üres a sír, versenyt futottak a sírig. Érdekes tudni, hogy az a "másik tanítvány" János volt, aki ezt a történetet is leírta, ezért elég alázatos volt, hogy ne  említse magát név szerint, viszont volt olyan versenyszellem benne, hogy azt megjegyezze, hogy hamarabb odaért a sírhoz, mint Péter. Látjátok? A tanítványok is ugyanolyan gyermekek, fiúk lehettek kisebb korukban is, mint ti. De bennetek van-e ilyen égető érdeklődés Jézus iránt? Nemsokára húsvét. Tényleg várod, hogy hallgasd a tanításokat az Úr Jézusról? Milyen jó, hogy több istentiszteleten is részt vehetünk egymásután az ünnepen. Vigyázz, el ne késs, ha nem is futsz mint Péter és János, de el ne késs! Segíts szüleidnek, hogy mindig idejében elkészülhessetek.
Feladatunk ma előkészíteni az ünnepi ruhát, segítsenek a gyerekek takarítani, sütni is ma. Készítsék elő a Bibliájukat, táskájukat az Ünnepre, ismételjék az ünnepi (ige)verseket. Akár versenyszerűen is.
Nézzük meg a sírkertet, kicsit rendezzük el, akár ibolyát is helyezhetünk a sír elé (földestől). A KÖVET ELVEHETJÜK, HOGY LÁSSÁK A GYEREKEK, HOGY A SÍR ÜRES. De helyezzük vissza, hisz még addig lesz nagypénteki istentiszteletünk is. Húsvét vasárnapjának reggelén "hengerítsük el" a követ véglegesen.

A SZÜLŐNEK:
Milyen igyekezet van bennünk, ha a húsvétra gondolunk? Készülünk-e igazi első szeretet tüzével, várakozással? Jézus él. Ő az ünnepen is üzenni fog, beszélni fog hozzánk. Kérjük hogy ez a hozzáállás csak fokozódjon bennünk, hogy akár elsőnek vagy másodiknak érve az Isten házába az ünnepeken, ezzel is kifejezhessük igyekezetünket és szeretetünket az Úr iránt. Amennyiben közömbösség van a szívünkben, nézzünk szembe vele, ismerjük el, s kérjük, hogy az Úr újítson meg. Ne legyen egy meddő vagy olyan ünnepünk, amelyet nem tudunk megélni és igazán ünnepelni.
Ezt az ünnepi tervezőt még mindig nem késő átolvasni.


HÁZTARTÁSI SZERVEZŐ
-vasalni, előkészíteni a család ünnepi ruháit. Ez se késleltessen majd az ünnepi reggeleken minket.
 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL