Oldalak

2015. december 3., csütörtök

5. NAP A KARÁCSONYI ÖRÖMHÖZ

LENNI

Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Zsolt 16:11
Ezt nem én írtam, de továbbadom örömmel:
"Az öröm olyan, mint az éltetõ friss levegõ, a gémberedett tagjainkat felmelegítõ napsugár. Nélküle minden szürke, unalmas. Lendületet, erõt ad, mely a hétköznapok szorítását, feszültségeit oldja. A bûn miatt azonban nem lakozik TELJES öröm bennünk, ha fájdalom szorítja össze szívünket, vagy tehetetlenül, kétségbeesetten nézzük a betegágyon szenvedõt, akin nem tudunk segíteni.
“Az élet nehézségeivel, a megpróbáltatásokkal, a szenvedésekkel, a halállal szembekerülve jogod van sírni. De még könnyeid közepette sincs jogod arra, hogy megfoszd magad az örömtõl” (Michel Quoist)
Ismerjük-e vajon azt az örömet, amely független a körülményektõl?
A bûnbocsánat öröme: “Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét…” (Zsolt 51:14).
A szolgálat öröme: “Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vigassággal” (Zsolt 100:2).
Próbák és fenyítés felett érzett öröm: “Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak” (Zsid 12:11).
“Tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket…* Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az õt szeretõknek” (Jak 1:2. 12). * Szent István Társulat
Üdvbizonyosság öröme: “…örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben” (Lk 10:20).
Istennél teljes öröm van, amely a miénk is lehet: “Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörûségek vannak örökké” (Zsolt 16:11).
Ha szeretnénk erre a teljes örömre eljutni, akkor imádkozzunk úgy, amint Paul Roth: “Sokat beszélünk az örömrõl” címû versében megfogalmazta:


SOKAT BESZÉLÜNK AZ ÖRÖMRŐL

“Te vagy Istene az örömnek,
az Életnek, a Szeretetnek.
Taníts meg minket az igazi örömre,
hisz oly sokat beszélünk róla,
az értékérõl, a súlyáról,
és oly ritkán találkozunk vele.
Taníts meg rá, hogy a jóság
mindig örömmel jár együtt,
a gonoszság kísérõtársa: fájdalom, üresség.
Istenem, a jóság gyakran terhes és nehéz,
de az igazi öröm
sohasem a pillanatokhoz kötött.
Nem elég ellentmondani a rossznak,
ez még senkit sem boldogít.
Segíts, hogy embertársainknak
öröme teljék a jóban,
S ne csak félelembõl kerüljék a rosszat…”
                                            Paul Roth 
forrás innen.


TENNI

AZ ABLAKOK TISZTÍTÁSÁT MA BEFEJEZZÜK. Hála az Úrnak! :)


TENNI ÉS LENNI
az ablakpucolás befejeztével olyan jóleső, jutalmazó, egy igazi fahéjas teát meginni csendben. akár az egész családdal együtt a nappaliban. tévé, telefon, számítógép nélkül. csak zenével, beszélgetéssel. hangolódjunk rá, karácsonykor könnyebb lesz...:)
 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL