Oldalak

2015. december 17., csütörtök

19.NAP AZ ÖRÖMTELI KARÁCSONYHOZ


Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz emberen, a kinek nincs szüksége megtérésre. 
Lk 15:7

LENNI
Minden karácsony egy lehetőség arra, hogy az emberek megértsék az egyik legismertebb igeverset, ami a János 3:16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." 
Minden karácsony lehetőség arra, hogy az ember élő kapcsolatba kerüljön az Istennel. Jézus azért jött, hogy ezt az utat megépítse a karácsony és húsvét közötti eseményekkel. Ez a megváltási terv karácsonykor kezdődött. Neked elkezdődött már az életedben? Ha igen, ezért az ajándékért lehetünk a leghálásabbak az idén is. Ma leírom az imalistámra azoknak a neveit, akikért imádkozom, hogy talán éppen karácsonykor zendüljön örömének...nem csak a mi szívünkben, hanem a mennyben is. 
TENNI
mézes lapok vagy más elálló süti megsütése, mézeskalács...

LENNI-TENNI
vendégszeretet gyakorlása. Ha nem is ma, de kiket látunk vendégül az ünnepen? Hivjunk meg az ünnepen, legalább egy teára, valaki olyan személyt is, aki "nem volt tervben, mint vendég" nálunk s talán másoknál sem.
 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL