Oldalak

2014. október 27., hétfő

Nézd meg az évszakokat...


Emlékszem, hogy néhány évvel házasságkötésünk után részt vettünk az első házaspáros hétvégén, amit Köves Gábor és Anikó tartottak. Nagy felfedezés volt! ;-)
Az évszakok váltakoztak, és a házasság több területét meghódítottuk már a húsz év alatt, de még mindig vannak érintetlen felületek. A novemberi házaspáros találkozót is izgalommal várjuk, hisz a házasság is Istennel csak "egyre szebb lesz". Megéri kihasználni a lehetőséget a kapcsolat ápolására, és ha kell, keményen dolgozzunk is érte! Persze,  csakis hálaadással! :-)
Majd hétfőnként megosztok abból is, amit a konferencián nyertünk. De ha tehetitek jobb, ha eljöttök! Várunk!

Két ének is motoszkál bennünk, ha erre a találkozóra gondolunk:
a másik pedig az évszakok apropóján, természetesen:

2014. október 25., szombat

Játékos motiváció

A Tomorow Clubs konferenciáján (reklám helye :)) egy motivációs rendszerről hallottunk, amelyet a gyerekfoglalkozáson lehet használni. Kicsit módosítottam (bővítettem rajta), s ma bevezettük a Mosolyklubba. De otthon is lehet használni: a gyerekek tanulásért, házi munkákért pontokat (gyöngyöket) gyűjthetnek, amelyeket minden hétvégén beválthatnak édességre, zsebpénzre stb.

A Mosolyklubban a hobbi-tevékenységgel, angol és román nyelv foglalkozásra hozott házi feladatokkal, s nem utolsó sorban az igevers tanulással lehet gyöngyöket szerezni, illetve engedetlenség és tiszteletlenség miatt- bár nincsenek, hála Istennek, ilyen problémák a klubban- a fekete gyönggyel (hamis gyöngy) pontokat lehet veszteni, kivéve a fehér gyöngyöket, ami örökké megmarad:).
A GYÖNGYHALÁSZAT játékunk karácsony tájáig fog tartani, amikor egy nagy vásárt szervezünk, s a gyöngyöket különböző értékrendszerrel beválthatják értékes játékokra, csecsebecsékre. Nagy az izgalom egyelőre! :)

Itthon mi már régóta használjuk a napi programot a gyermekekkel együtt (ezt a szokást még otthonról hoztam örökségként, szüleim tanítottak rá). A programok és iskolai órarend betartásával pontokat lehet szerezni.. Minden hétvégén erre kapnak a gyerekek zsebpénzt vagy édességet stb.

Nekünk ez nagyon bevált, önfegyelemre tanít mindenkit. Nagyobb családban lehetetlennek is látnám egy édesanyának áttekinteni mindenki feladatait az övé mellett, különösen ha polgári foglalkozása is van. Persze, mi szülők is jutalmazzuk magunkat. A férjem a naplójában vezeti a programját, nekem a flyladyhez hasonló kis rendszerem van már évek óta. Nekem is jár  néha jutalomként egy-egy különlegesebb jó kis lazító program a férjemmel vagy a családdal vagy éppen csak önmagamért teszek valamit, s ez feltölt.

A SZOLGÁLAT KÖTELESSÉGÜNK OTTHON, de MÁS EMBEREK FELÉ IS. Csak "haszontalan szolga vagyok. Azt teszem, ami kötelességem. Lukács 17:10 Olyan szolga szeretnék lenni, aki a házhoz tartozónak érzi magát, ezért az elvégzett szolgálatát nem is szolgai minőségben végzi, őt az Ura (Krisztus) és az emberek iránti szeretet és ragaszkodás motiválja a cselekvésében. 
NEKED MILYEN SZOLGÁLATOD VAN AZ OTTHONODON KÍVÜL? 
Jó lenne majd veled együtt hallani: "Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!" 

2014. október 23., csütörtök

őszi dekor

Még hátra van  november is az őszből, ha valaki még nem hozott egy-két falevelet a házba őszi dekorként, még megteheti. Mi ma fogunk a gyerekekkel egy kis őszi hangulatot varázsolni az otthonunkba is. Tartsatok velünk, ha van kedvetek, és majd mutassátok meg az alkotásokat nekünk is, kérlek. Potyázzunk! :) Tőlünk nem sokra kell számítani, gesztenyéből szeretnénk valamit készíteni és falevéllel díszíteni még egy-két tárgyat, de majd megmutatom.  És itt egy szép őszi vers is, szeretettel:
"Elmúlt a nyár. Vizsgálgatom:
hozott-e gyümölcsöt életem?
Halkan hangzik a bús ,,talán’’.
Nyugtalanság marja lelkemet.
Szándékaim jaj, de sokszor
nyargaló, esőtlen fellegek.
Ősz van megint a lomb lehull,
s a könnyem is pereg csöndesen.
Visszanézve elveszített
lehetőségeim keresem.
Ha jön a tél, Uram, a fagy
ne érjen el tépett szívemig.
Hadd higgyem még, hogy az időm
kihasználni kegyelmed segít.
Ne múljék el se nyár, se tél
életemben terméketlenül.
Csak akkor álljak meg, ha majd
elhaló testem hidegre hűl.
Addig munkálkodnom segélj,
adj, ó, adj erőt, kegyelmes Úr,
hogy lelkem – őszi lomb – ha hívsz,
hulljon nyugodtan: – kezedbe hull."
Gerzsenyi Sándor

Jó ötletnek tartom a lakás dekorációjába bevinni  egy szép tematikus verset, igeverset is a témában.
Igazán ez gazdagítja meg a szép látványt.
Végül jöhet egy kis jutalom a szorgos kezeknek:
Nem lehet elég korán kezdeni

a bibliaversek tanítását gyermekeinknek . Már pici korukban, mikor összefogjuk a kezeiket jó, ha imádság mellett (helyett) egy-egy rövid igét mondunk- tanította nekem egyszer régen egy bölcs asszony, édesanyám pedig a gyakorlatban is, amikor kicsik voltunk. Ilyen ige a János 3:16, de alább is vannak rövidebb igeversek, amelyek találnak akár étkezés vagy elalvás előtt. A "Tomorow Clubs" konferenciáján voltam (ez itt nem a reklám helye, csak őszintén elmondom), s ott is az tetszett a legjobban, hogy a bibliatörténetek mellett a legnagyobb hangsúlyt a bibliaversek memorizálása kapja a foglalkozáson. Ez megmarad, és még idős korban is gyümölcsözik. Sok mondóka, dalocska elhangzik az oviban, otthonainkban, amikor a gyermekeinkkel foglalkozunk. Bátorítani szeretnélek, hogy  már ilyen pici kortól, illetve gyerekkorban szerettessük meg, tegyük életük részéve a Szentírást és annak tanítását!

Néhány mód erre:
-mindig magyarázzuk el az igevers jelentését, az ismeretlen szavakat
-étkezés előtt mondjuk velük közösen
- ha nappal még ki is színezte pl. az alábbi kifestőt, s megmagyaráztuk a jelentését, nagyszerű visszatérni rá esti lefekvéskor imádság előtt vagy után
-mondjuk el reggel óvodába, iskolába induláskor mielőtt megáldjuk őket, ha kilépnek az ajtón
- sok gyereknek segít, ha az igeverset meg is zenésíthetik ők maguk.dallamot adhatunk neki. :) az éneket aztán mutogatni is lehet
- az igéket, rajzokat gyűjtsük össze egy kis albumba. Segít összeszedni és áttekinteni, hogy hány igét is tanultak meg kívülről, s forgatva azt mindig ismételnek... Nagyobb korukban is jó így tanulni az aranymondást vasárnapra :) Sőt, felnőtteknek is jó ötlet!
  • Példabeszédek 30:5  (kifestő ittAz Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.
  • Máté 6:24 – (kifestő ittSenki sem szolgálhat két úrnak. 
  • V Mózes 6:5 (kifestő itt | mutogatvaSzeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
  • Máté 22:39 (kifestő ittSzeresd felebarátodat, mint magadat.
  • I Kor 10:31 (kifestő ittAzért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.
  • Zsoltárok 19:1 (kifestő ittAz egek beszélik Isten dicsőségét, (és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.) 
  • I Mózes 1:1 (kifestő ittKezdetben teremté Isten az eget és a földet. 
  • Zsoltárok 139:14 – (kifestő lányoknak itt | kifestő fiúknak ittMagasztallak (Istenem), hogy csodálatosan megkülönböztettél. 
  • Ézsaiás 43:5  (kifestő ittNe félj, mert én veled vagyok
  • Zsoltárok:1:6 – Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.
forrás: http://ministry-to-children.com/easy-bible-verses/

2014. október 12., vasárnap

csukott szemmel és szájjal

Ma a házasság témakörében valaki azt mondta az istentiszteleten, hogy miután házasságot köt valaki, van, hogy megnyílik a szeme a hibákra...jobb, ha menyegző után becsukja a szemét , de még jobban  megnyitja a szívét. Mosolyogtunk, jól is hangzott. (Arra gondoltam, hogy a férfiak vizuális típusúak inkább, valóban jobb, ha csak fél szemmel látják a hibákat.) Mi nők, talán sokszor a szánkat kellene befogjuk inkább! Ha látjuk a hiányosságot, lehet hogy a hiányzó oldalborda az éppen...
Csukjuk be a szánkat, tárjuk ki a szívünket és legyünk segítőtársak! :)

Legyen öröm a tanulás!

Ez volt a téma a legutóbbi baba-mama körön. Sajnos, M.Imola jegyzetét nem tudom most megosztani, majd ő később...

Néhány gondolat, ami megfogalmazódott bennem:
Szülőként, mi az, amit szeretnék átadni gyermekemnek a tanulással kapcsolatosan?!
Nem vagyok híve annak, hogy a gyerek velünk szülővel tanulja a házi feladatot, illetve tökéletes házi feladatot vigyen iskolába (szerintem a házi feladat az arra szolgál, hogy a gyerek gyakoroljon és a pedagógusnak visszajelezzen, hogy mit nem ért a gyerek, az osztály, mit kell jobban megmagyarázni) . Inkább csak segítem a tanító munkáját, amennyire tudom azzal, hogy felügyelem a tanulását, kisebb korban minden nap ellenőrizem (hogy váljon szorgalmassá), s ha nagyon kell korrepetálok, segítem, hogy jó jegyhez, sikerélményhez jusson. Ha meghalad már valamelyik tantárgy, készek vagyunk külső segítséget is kérni alkalomadtán, természetesen. De fontosabbnak találjuk már korán az önállóságot a gyerekek tanulásában. Nem vagyunk jegy-orientáltak, de a jegy, amit kap, tudja, hogy csakis az övé (nem én, szülőként, szereztem a plusz pontokat)! A gyereket akkor dicsérem meg a jegyért, ha megdolgozott érte. A lustaságért, hanyagságért büntetés jár, még ha nem is kapott rossz jegyet. Amennyiben tanult, a kis jegyért nem kap büntetést, még korholást sem igazán. Inkább arról beszélünk ilyenkor, hogy hogyan lehetne segíteni, javítani neki a teljesítményen...ha lehet... Mi az, amit nekem szülőként el kell fogadnom a gyerekemmel kapcsolatosan? Hogyan kérhetek Istentől ilyenkor hálaadással, s melyek a gyakorlati lépések, amelyet együtt kell meglépnünk? Továbbá nagyon fontos a pedagógusokkal együttműködni, a tiszteletet megadni s gyermekeimet is erre nevelni. Ó, de jó lenne mindig így eljárni... Törekszem... törekszünk! :)

Van még valami, amit szülőként tehetek, hogy a gyermekemnek öröm legyen a tanulás?
1. Olvasóvá nevelni a gyereket. Amelyik gyerek jól tud (esetleg egyre jobban szeret) olvasni, annak könnyebben megy a tanulás, és nem csak kicsi korban. Később is lehetősége lesz bepótolni a hiányzó részecskéket. Ezért fontos kicsi korban a felolvasás, a jó könyvek megszerettetése, az olvasói ízlésük irányítása, amennyire csak rajtunk áll, s nem utolsó sorban a példamutatás.
2.Tanítsuk meg őket logikusan gondolkozni. A tanulás nem csak információszerzésből áll (bár a mi tanügyi rendszerünk inkább csak ezt segíti:( ). Kicsi korban ezért előnyösek a logikán alapuló játékok a divatjátékok helyett.... Később a társasjátékok, amelyek nem szerencsén alapulnak, de még azok is tanítanak, főleg, ha a szülőkkel együtt játszanak.:)
Tinikorban pedig ha megtanulunk építően vitázni gyerekeinkkel, megtanulnak gondolkozni, és érvelni. Megtanulnak felfedezni, utána járni a dolgoknak (tanulni), igazat adni és alázattal (meg)győzni egy beszélgetésben. (ha gyerekkorban megtanulták az engedelmességet és tiszteletet a felnőttek iránt,akkor ez élvezet is lehet, egyébként nehezebb dolgunk van...).
3. Tanítsuk meg arra saját példánkkal is, hogy nem szégyen segítséget keresni és kérni. Fontosabb megtanítani őket halat keresni és fogni, mint a szájukba adni. Ugyanakkor, ha nem megy a halászat, nem szégyen utána olvasni, halászokkal beszélgetni, s melléjük szegődni...

Ezek a gondolatok szüleim és más kedves példaképek nevelési példájából fogalmazódtak meg az este. Igyekszünk követni a jó példát és folyamatosan kérni a Kegyelmet, a Jó Isten segítségét... hisz mi is még tanulók vagyunk!
Zárszóként itt is ajánlom Balla Annamária előadását a témában.
 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL