Oldalak

2013. június 3., hétfő

A mai lánykörről a vázlat...

4. Erő a szelídségben
Az alkalom célja: Felismerni Isten tervét abban, hogy nőnek alkotott. Hinni abban, amit Pál apostol is megtapasztalt: gyengén is erősek lehetünk. Merjük felvállalni azt, hogy „gyengébb edények” vagyunk, de legyünk bátrak, és szelíden határozottak az elveinkben, amikor Isten erre kér.

Beszéljük meg:
 • Milyen egy erős lelkű nő a gyakorlatban?
 • Mennyire erény ma, ha egy nő szelíd?
 • Miben nyilvánul meg egy nő szelídsége?
 • Szelídnek lenni azt jelenti, hogy mindenkinek mindenben engedelmeskedni? Miért?
 • A beszédben hogyan nyilvánul meg a szelídség?
 • A mai világban erény-e a nőknek szelídnek és engedelmesnek lenni?

Mit mond Isten?
 • Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek; Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. A kinek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek. I Péter 3:1-5

 • A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. Péld 5:14
 • Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Máté 11:29
 • A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! Fil 4:5
 • Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; Kolossé 3:12
 • Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Jakab 3:13


 • Szelídnek lenni azt is jelenti, hogy az illető nem támadó természetű.
  Szelídnek lenni annyi, mint elég erősnek lenni ahhoz, hogy megtagadjuk érzéseink (pl. haragos indulatok, a szerelemmel járó érzések kezelése...)
 • A befeleforduló, csendes személyiségtípusú ember még nem feltétlenül szelídlelkű is, és egy kifeleforduló, beszédes nő is lehet tisztelettudó és engedelmes.
 • A nyelv mégis a legnagyobb eszköze a szelíd csendes lélek megélésére: tanuljunk meg bölcsen hallgatni és megszólalni.
 • Inkább védjünk másokat, mint követ dobáljunk az “elítéltekre”, vagy ha nincs békességünk, nem is biztos, hogy véleményt kell nyilvánítani. Tartózkodjunk a pletykától, rágalomtól és a bűnnek mondható hallgatástól.
 • A szelídségben leginkább Jézus a példaképünk. Ő mondta, hogy a szelídség tanulható. Tőle! Ismerjük-e Jézust igazán?
 • Engedjük a férfiakat vállalni a felelősséget a döntésekben, vezetésben. Tőlük kéri elsősorban Isten.
Emberi/női mivoltunk egyik legmeghatározóbb jellemzője kihez, hova tartozom.
Eszembe jut, úgy tíz éve történt, a vasárnap délelőtti imaóra témája „szelídség” volt. A hozzászólások közül megmaradt egy testvérnőnek a bizonyságtevése. A szelídség meghatározása számára leginkább a környezetünkben élő állatvilágból meríthető. Melyik a szelíd állat? Az, amelyiknek van gazdája, ismeri, tiszteli, engedelmeskedik neki és a maga módján szereti. Ha tovább vezetjük a gondolatot a szelíd ember az, akinek VAN Gazdája, tudja kihez tartozik és engedelmeskedik is Neki.
Boldogok a szelídek, mert õk öröklik a földet.” (Mt. 5,5) Ez az Ige azt tanítja nekem, hogy a szelídek ereje, „hatalma” abban rejlik, hogy tudják Kihez tartoznak és örökségük ennek függvénye. Már többször kerültem új környezetbe, ahol bizonyítani kellett, akartam vagy nem. Ilyenkor gyakran bíztattam magam azzal, hogy Isten gyermeke vagyok, sorsomat hívő nőként Ő irányítja, nem emberek, jó vagy rossz indulatukkal. A maga idejében, meg is tapasztaltam, hogy az és Mennyei Atyám kiáll értem. A tudat, hogy Hozzá tartozom nekem többet ér származástól vagy anyagi befolyástól.
Berta

 Szólítsuk meg Istent. Mondjuk el Atyánknak, mit gondolunk, mit érzünk.

Olvasni jó!
Lawrence Crabb: Nők és férfiak - A különbözőség öröme
Elisabeth Elliot: Nőnek születtél
Alexander Strauch: A férfi és a nő – Egyenértékű de különböző


 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL