Oldalak

2012. január 22., vasárnap

TÖBB ERŐT...

Év vége fele közeledve a kimerültség tipikus jeleit észleltem magamon. Az elmúlt év sok terhet hozott az örömek mellett. Kértem az Urat, adjon erőt. Ahelyett, hogy egy természetfölötti érzést kaptam volna, mely továbblendít a holtponton, telefonhívás érkezett: édesanyámat elütötte egy autó. A nap végén úgy láttam, nekem kell most ott lenni mellette. A hosszú út alatt, vezetés közben, Istennel beszélgettem. Megértettem, hogy az én Atyám legjobban tudja mikor kell pihenés az erő visszanyeréséhez, s mikor kell még több harc, hogy az erőm gyarapodjon. Újból megtapasztaltam, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Mi mindenre? Erő az imaélethez, a lelki harcokhoz, a szolgálathoz, napi rutinokhoz, nem várt események megéléséhez és mindezekben a kitartáshoz, hogy életünkön át tartson erőnk. (V Mózes 33:25).
Van hamis erősség is.  Márta és Mária története tanít minket, hogy mi a fontosabb, mert az elfoglaltság becsapós dolog. Erős nő az, akinek az elfoglaltsága nem cél, hanem eszköz. Nem a munkából nyeri az erejét, hanem a munkához, és bármikor le tud mondani elfoglaltságáról, hogy a fontosabbra, a Krisztussal töltött személyes csendességre áldozzon. 
Egy másik hamis erősség a pénzszerzés. Dolgozni csak azért, hogy még több legyen, gondolva, hogy így többet adhatunk a családnak, nem hozza közelebb egymáshoz a családtagokat. A pénz nem szül erős családokat, viszont áldottak az erős családi kötelékek!
Hamis erősség lehet a nőknél a szépség. Csalóka a báj, mondja a Biblia. A világ viszont mintha első helyre tenné ma a kirakatot, a reklámot, a külsőt. Ne engedjük, hogy becsapjon az ördög. Emelkedj felül a testiességen, legyenek magasabb mércéid. Az Urat félő asszony a dicséretre méltó!
Nem utolsó sorban ott vannak a kedvtelések, mint energiaelszívók, ha felborul az egyensúly és nem a megfelelő időben és mértékben kapnak helyet: filmek, tévé, internet, kézimunka, sport, s a sor itt nem ér véget.
Manapság erős asszonyok is kerestetnek a férfiak mellett. Akik erősek Krisztusban elsősorban arra, hogy önmagukat megtagadják. Eszter azt mondta, mikor népéért közbenjárt: „ha elveszek, hát vesszek el” (Eszter 4:16). Kész volt elsősorban önmagát legyőzni, eszköz lenni mások megmentésében. Így nyert reményteljes jövőt népével együtt.
Ruth szeretetben volt olyan erős, hogy az egész család sorsát meghatározta. „Csak hűséggel” szeretett. (Ruth 1: 14-18) Ilyen egyszerű sokszor az erőforrás.
Debórának hite volt. Hitt a győzelemben, és szívesen segített a harcban. (Bírák 4:9) A szívesség, az engedelmesség több az emberi erővel meghozott áldozatoknál.
Kedves lányok és asszonyok! Ha az új évben ilyen hitből, reménységből és szeretetből merítenénk, melegebb otthonaink, gyülekezeteink lennének, harcainkban nem vallanánk annyiszor kudarcot, és családunk előtt „gyengén is erősek” (II Kor 2:1o) lehetnénk.
Hitben, reménységben és szeretetben gazdag évet kívánok!
Szeretettel
Budai Evódia
 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL