Oldalak

2017. január 16., hétfő

anyós és meny 5:5


Ruth könyvéből 5-5 gondolat anyósnak és menynek
Kezdem a menyekkel, mert én is csak meny vagyok még. :)

Ruth példa a menyeknek:
1. Ruth anyósát és annak Istenét választotta, elhagyva még saját családját is ezért. Megnyitotta szívét anyósának. Felfoghatatlan számomra ez a bizalom. Egy istenfélő anyós felé lehetséges. Nekem menynek, első lépés lehet ez a megelőlegezett bizalom anyósom irányában, ha az Urat keresem és látom benne. Kulcsa a jó anyós-meny kapcsolatnak a meny bizalma... De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled! Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.Ruth 1:16
2. Ruth kész volt szolgálni anyósát. Dolgozott mindkettőjük megélhetéséért. Milyen áldozatot hoztunk legutóbb anyósunkért? Azt mondta egyszer a móábi Ruth Naominak: Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedegetni valaki után, akinek megnyerem a jóindulatát! Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom! Ruth 2:2
3. Boázt elsősorban nem Ruth szépsége ragadta meg, hanem a Naomihoz való viszonyulása. A mai társadalom a tiszteletlenséget, akár anyós viccekkel is, elfogadja, de ez senkiben sem szül csodálatot....Bóáz így válaszolt neki: Elbeszélték nekem részletesen mindazt, amit anyósodért tettél férjed halála után: hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Ruth 2:11
4. Ruth követte Naomi tanácsát. Ez már a nehezebb leckék közé tartozik. Mégis, ha az anyós is jól és mértékkel tanácsol, jó azt megfogadni! Ruth azt mondta neki: Megteszem mindazt, amit mondasz. Ruth 3:5
5. Nem hagyta kis anyósát az ünneplésből, az unoka életéből. Ha részünkről a kezdeményezés ezekben, könnyebb határt is szabni. úgyhogy a szomszédasszonyok, amikor nevet adtak neki, azt mondták: Fia született Naominak! És elnevezték őt Óbédnak. Ruth 4:17

Naomi példa az anyósoknak:

1. Amikor Ruth unszolta anyósát, egyszerűen feladta a tiltakozást. Nem ajánlott más megoldást, kompromisszumot, egyszerűen belátta, hogy a menye felnőtt asszony, tud egyedül is dönteni és felelősséget vállalni.Amikor látta Naomi, hogy mindenáron vele akar menni, nem győzködte őt tovább. Ruth 1:18
2. Lányaként tekintett Ruthra. Ha egy anyós megteszi az első lépést és nem csak elfogadja, hanem lányaként befogadja a menyét, nem lesz nehéz annak viszonoznia, esetleg "anyukának" szólítania.  Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom! Ruth 2:2
3. Naomi érdeklődött Ruth napjáról, arról, hogy mi történt, de elsősorban nem azért, hogy kioktassa, hanem hogy bátorítsa. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa: Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett! Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta: Bóáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam.Ruth 2:19
4.Naomi nem osztotta a jó tanácsot, kivárta amikor viszont határozottan súlyt adhatott a szavainak, s Ruthnak nem volt kérdés, hogy úgy tegyen-e vagy sem. Tudta időzíteni a szavait...
5. Naomi ajándéknak fogadta unokáját s nem jutalmának. Az anyaméh gyümölcse jutalom is, az unoka pedig "csak ajándék"!


2016. december 25., vasárnap

A VENDÉGSZERETETRŐL, Mária és Márta története, 2016.


A VENDÉGSZERETETRŐL 2016. karácsonyán (is)

A vendégszeretet fokozatai:
1.       1. Gyakorolni
I Péter 4:9
Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül.
2.      2.  Először is testvéreink felé tartozunk, s azok felé, akikért az Úr minősítetten is felelőssé tesz.
Róma 12:13
A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
3.   3. „Krisztus követeit” megvendégelni észrevétlenül is.
Zsidók 13:2
Fogadjátok be a vendégeket házatokba! Voltak, akik ilyen módon angyalokat vendégeltek meg, anélkül, hogy észrevették volna.
4.       4. Vendégül fogadni azokat, akiknek a világ nem ad „meghívót”.
Lukács 14:13-14
Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor."
Hogyan oszthatjuk meg otthonunk, javainkat a vendégekkel?
u  Hívd meg őket - egyszerűen is lehet fogadni őket...
u  Találkozzatok a parkban, piknikre, kirándulásra
u  Beteglátogatás - „vendéglátogatás”
u  Karitatív szolgálatban való részvétel
u  Milyen lehet az introvertáltak vendégfogadása? (kérjen segítséget a vendégfogadásban egy kifele forduló, beszédes barátjától, hogy legyen ő is a vendége.:))
Hogyan nyithatjuk meg a szívünk a vendégnek?
u  Kérdezz jó kérdéseket és HALLGASD meg AKTÍVAN a válaszokat.
u  Légy te is őszinte és nyitott a kérdéseire.
u  Ha csak lehet imádkozz a vendéggel.
u  További ötlet: igekártya tányér alatt, a párnán, hasznos olvasnivaló a szobájában stb.

Vendégszeretet : VALAKIVEL SZERETETÜNKET, IDŐNKET, LAKÁSUNKAT, ÉTELÜNKET (kreatívan) ÖNZETLENÜL MEGOSZTANI.
u  A vendégfogadás eszköz lehet az evangélizációban, hitmélyítésben, közösségformálásban.

MÁRIA ÉS MÁRTA PÉLDÁJA
Lukács evangéliuma 10:38-41
Márta megnyitotta az otthonát, míg Mária megnyitotta a szívét is.
Márta a feladatra összpontosított, míg Mária a vendégre.
Mártát teljesen lefoglalta a feladat, míg Mária szívét betölthette Jézus az áldásaival.

A vendégszeretet, a karácsonyi ünneplés akadálya, ha elveszítjük a fókuszt, 
„levesszük tekintetünk” Jézusról. Mi történik ilyenkor?

u  Megkérdőjelezzük Isten gondviselését
u  Mindig más a hibás
u  Önsajnálathoz vezet

LEGYEN MÁRIA SZÍVÜNK ÉS MÁRTA KEZÜNK AZ ÜNNEPEN
(ebben a sorrendben igyekezve)!
ÁLDOTT ÜNNEPET!
2016. november 28., hétfő

Kicsit többet rólam, a jelenről az alábbi beszélgetésben hallhattok. Legyen épülésünkre!

A blogom szünetel meghatározatlan ideig. Köszönöm a megértést. ❤

2016. szeptember 3., szombat

Amit a férj vagy feleség talán soha nem mondott ki

Menyegzőn voltunk ma. Utóbbi években ritkábban mint régen, de annál több házaspár jutott eszembe, akikkel sokat vagy többször beszélgettünk. Így ma elborított a sok gondolat, eszembe jutottak olvasott,  megélt s másoknál is megtapasztalt igazságok, így hamar leírtam valamit. Itt van. Hátha valakinek ma kell válaszolnia egy ki nem mondott kívánságra. 

Amit a feleség a férjtől igazán kíván…de talán soha nem mondta ki.
  • 1.       Kommunikáció. Beszélgetni. Jövőről, múltról, bármiről.
  • 2.       Megerősítés. Szóval, tettel: hogy szép, hogy szeretve van, hogy vele meg lehet elégedni.
  • 3.       Függetlenség bizonyos mértékben. Mert megbíznak benne. Mert szüksége van néha "én-időre" is.
  • 4.       Románc. Házasságkötés után válik igazán hitelessé. Udvariasság, őszinte bók, randi, meglepetés.
  • 5.       Odafigyelés, törődés.Amit a férj a feleségtől igazán kíván… de talán soha nem mondta ki.
  • 1.       Tisztelet. Szóban és tettben. Nyíltan és a sorok között. Előtte és a háta mögött.
  • 2.       Bizalom. Kontroll helyett bizalom. Kritika és elvárások helyett bizalom. Csüggedés helyett bizalom.
  • 3.       Békesség. Ha elmegy, ha hazajön, ha kicsi a gyerek, ha felnőtt a gyerek. Amennyire rajtunk áll: békesség.
  • 4.       Intimitás. Fizikai közelség. Szenvedélyes szeretet. Nem most vagy\és soha, akkor, majd...hanem szinte bármikor.

2016. július 7., csütörtök

3 ajándék

Ez a fejezet is a levelezős mentori sorozatomból egy részlet. (Kértetek néhányan ízelítőt, megosztom még ezt is az előző bejegyzésem mellett.). Ha az ősszel induló csoportban szeretnél részt venni, ne felejtsd el majd jelezni. Szeptember elsején indul, hirdetni fogom itt és a facebookon is.


3 ajándék


Aki emberekkel foglalkozik, annak rendbe kell lennie magával (egészséges énképre törekedés, önmagunk elfogadása kívül-belül), önismeretre kell törekednie. Ez azért is fontos, mert ha kikerüljük ezt a lépést, hiába törekszünk többet gondolni másra, mint magunkra. Az ördög megragadja ezt a kiskaput, és folyton megkötöz a méltatlanság, az irigység, a büszkeség s a dicsőségvágy kötelékeivel. Nem beszélve arról, hogy aki nem fogadta el önmagát, úgy, mint Isten teremtményét, Isten ellen lázad, Őt, mint teremtőt, becsméreli. Még ha sok mindent az Élet is formált személyiségünkön, még ha események mássá is tettek, ezek is az ő formáló munkája bennünk, ami az új embert széppé teremti. Aki nem fogadta el önmagát, az másokat se tud elfogadni, vagy másokkal se tudja elfogadtatni önmagát. Sok konfliktus oka ez. Házasságban is, munkakapcsolatokban, de a gyülekezetben is. Nők között főleg érzékeny terület.
1. lépés: Adj hálát Istennek, hogy ilyennek teremtett kívül-belül (csodálatosnak!), és olyanná formált az Élet által, amilyen éppen most vagy (megtisztítva használható eszköz a kezében).
   2. lépés: Kérd Istent, hogy másokat is tudj befogadni, megérteni. Ehhez kell a sok szeretet, az emberismeret, empátia, hogy szolgálni tudj feléjük.
    3. lépés: Kérd Istent, hogy segítsen az Ige tanulmányozása által felfedezni a lelki ajándékokat magadban és másokban, hogy ne csak az emberek felé szolgálj, hanem velük együtt is.
A szolgálat akkor kiegyensúlyozott a nők között, ha mindenki megtalálja a helyét és ajándékai szerint szolgál. De mit is jelent az AJÁNDÉK? 
      1. Velünk született ajándékok:
Ezek is többféleképpen magyarázhatóak:
a.        Jól ismert az egyszerű két csoport:  kifele és befele forduló típusú ember. Már pici korban lehet látni egy babáról, gyerekről, hogy mennyire igényli a társaságot, mennyire tud eljátszani egyedül is, mennyire kommunikatív vagy meggondolt a kérdéseiben is.
b.       Tovább osztható ugye ez a két csoport a temperamentum szerint. A kifele forduló szangvinikus vagy kolerikus, míg a befelé forduló az melankolikus vagy flegmatikus. Ezeket most nem jellemzem, biztosan olvastatok róla eleget. Azt is, hogy nincs tiszta ilyen-olyan típus, hanem nagy az átjárás a meghatározott személyiségek között.
Ahogy növünk, az élet is formál a személyiségünkön ( a szüleink isJ). Érett nőként kiforr sok minden bennünk és bizonyos személyiségjegyek nagyon nyilvánvalóan árulkodnak rólunk. Jó ezeket ismerni és a szolgálatban figyelembe venni. Munkapszichológusok, menedzserek használják leginkább a DISC tesztet, ami nem csak önismeretről szól, hanem abban is segít, hogy az egymással való munkálkodásban megértők, hatékonyabbak legyünk.


 A velünk született ajándékok mellett, megtérésünk után adatnak a

2. Lelki ajándékok.
Ezek sokszor kapcsolatban vannak a velünk született természetbeli ajándékokkal, hisz egy az adományozó: a Teremtő egy a Lélekkel. Vannak különböző lelki ajándékokat feltáró tesztek. Én nem igazán hiszek ebben, legalábbis kis valószínűséggel működnek a hatékonyan azt látom. Gyakorlatban inkább azt látom, hogy az első szeretet tűzével szolgálni kezd a megtérő, s a szükséget látva "megfogja a munka végét". Munkavégzés és bibliaismeret-szerzés közben felfedi a Lélek melyik az a szolgálat, ahol a helyemen vagyok. Mások is segíthetnek benne, különösen azok, akik a Lélek vezetése alatt szolgálnak már a gyülekezetben. Fontos kifejeznünk, ha valakiben meglátunk egy-egy ajándékot. Ez nem bók, hanem a bátorításnál is több, mert felelősség. Bátran éljünk mégis vele, s ne legyünk engedetlenek, ha felismerjük. Még egy olyan mód is van, hogy látom a szolgálatot, amire elhívott az Úr, vagy ahol szükség van és kész vagyok segíteni, s kérem a lelki ajándékot hozzá. A biblia tanít erre. Hogy kérjük, s kívánjuk a fontosabb lelki ajándékokat. Személyiségünk ismerete szerint is kérhetünk lelki ajándékot, ami kiegyensúlyozottá tesz a szolgálatban. Aztán a Lélek adja, kinek ahogyan akarja. S valóban az Ő akarata szerint a legjobb. 
2.        Még van egy fajta különleges ajándék. 

   3. Az élet ajándéka, 
a  amit nem mindig az Úr ad, de megengedi és javunkra fordítja, így válik csak ajándékká. Ezek lehetnek lelki örökségek családunkból vagy éppen sebeink, amelyeket ha az Úr begyógyított, gyógyító sebekké válnak mások számára a szolgálatban. A pozitív élettapasztalatokat, mint meg nem érdemelt ajándékot, könnyebben meg tudjuk osztani a nőkkel (gyermeknevelés, kapcsolatok,  hitbeli megtapasztalások pl.)
Most olyan sebeket sorolok fel, amelyek Jézus vérével befedezve ajándékok lehetnek másoknak a gyógyulásban. Segíthet látni területünket a szolgálatban: férj vagy más közeli személy halála, házassági problémák, válás, egyedülálló (magányos vagy „égő”), betegség, munkahely elvesztése, férj, aki nagyon sokat van távol (pl.külföldön dolgozik), terhesség, nem kívánt terhesség, abortusz, koraszülés, veszítések, idős szülők gondozása, üres fészek, anyós- meny kérdések,  probléma a rokonsággal, megoldatlan probléma, keserűség a nagy családban, romantikus szeretet hiánya a házasságban, énkép probléma, depresszió, gyógyíthatatlan betegség, tinédzserekkel, felnőtt gyerekekkel való probléma, szomorúság, öregedéssel járó kihívások, problémák, alkoholizmus és egyéb függőségek, testképzavar, molesztálás, bántalmazás, gyülekezetben átélt viharok, kiégés a szolgálat, illetve munka miatt, stb.
Ezek a tapasztalatok nem nyilvánosak, de vannak bátrak, akik úgy is felvállalják, és ezért lesznek áldottak. Természetes, hogy ezeket inkább diszkréten kezeljük. Mégis, személyes beszélgetésekben, kisebb csoportban jó valamennyit megosztani belőle, hisz így tudunk segíteni lelkigondozással. Honnan tudja meg valaki, hogy nekünk volt ilyen seb az életünkben, ha nem merünk még utalni se rá? (A múltkor utaltam arra, hogy gyermekágyas depresszió tört rám a 4. gyerekünkkel. Másnap már várt egy visszajelzés valakitől közületek, aki csak személyesen végzi a tanulmányt, hogy ő most van benne. Megérte felvállalni most is az őszinteséget, s előttetek megnyílni.) Kockázat, sebezhetőkké válunk még inkább, van hogy megtörténik, hogy visszaélnek vele, de sokkal több a segítség, az életmentő beavatkozás a nyomán. Segítünk, hogy valakinek begyógyuljon egy ilyen seb és megtérés lesz belőle (e nélkül nem fog sikerülni tartós gyógyuláshoz segíteni), ha hívő az illető, akkor megváltozik az élete, családja. Kivirul az ilyen nő. Mi is a Jézus sebeivel gyógyultunk meg. Adjuk tovább…
Velünk született, az Élettől és a Lélektől kapott ajándékainkkal tudunk szolgálni az Úrnak, másoknak, és másokkal! Milyen sokat kaptunk! Mindent, ami a szolgálathoz szükséges!
 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL