Oldalak

2017. január 25., szerda

Néhány ötlet, amit ki kellene próbálni, ha még keresztyénként nem tetted.

Nem az intelligenciánk vagy szónoki képességünk teszi a legnagyobb hatást az emberekre, hanem az önzetlen szeretet. Sokféle eszköz áll rendelkezésünkre az Ige hirdetésében. Ezen eszközök közül kétségkívül az internet a legerősebb,mégis, erre használják a legkevésbé. Az emberek szerte a világon böngészik az internetet. Közülük sokan az interneten élik életüket a „való világ” helyett.

Bár a keresztények jelenléte az interneten az utóbbi időkben valamivel általánosabb lett, ez még mindig csak azokra a weboldalakra és blogokra korlátozódik, amelyek eleve hívőkből állnak. Kevesen használják az internetet arra, hogy az Igét másokhoz is eljuttassák. A különböző vallási csoportok,eretnekek és az iszlám képviselői azonban nagyon is aktívak ilyen téren,ezeknek a csoportoknak a száma egyre nő.
Mi miért vagyunk olyan gyávák, irigyek, ítélkezők, vagy ki tudja kit mi tart vissza? Úgy gondolom, hogy aki élő keresztyénként nem használja az internetet, közösségi oldalakat arra, hogy hitét ott is megélje, jobb ha teljesen tartózkodik tőle. Mert ez is számon kéretik egyszer, hogy mire és hogyan használtuk…


Lehetőségek, ötletek a hogyanra:
·        Kedvelj és kövess önzetlenül és nagylelkűen jó és hasznos keresztyén FB oldalakat, személyeket, blogokat, weboldalakat.
·        Használd a közösségi oldalakat, ossz meg egy jó keresztyénkönyvet, amit éppen olvasol. Vagy miért ne ossz meg egy youtube videót erről,amit te készítesz?
·        Írj blogot vagy indíts egy youtube csatornát, ahol megosztod a bizonyságtételed arról, hogy mit tett Jézus az életedben.Válaszolhatsz a hitbeli kérdésekre is. Nem muszáj vitába is belemenni. Ha szépen énekelsz, oszd meg a felvételeket, amelyekben te is részt veszel.
·        Tölts fel keresztyén filmeket, zenét, tanítást a youtube, vimeo vagy más oldalakra. Kedveld a hasznos megosztásokat, más írásait, segít,hogy szélesebb körben nyerjenek belőle. A vitára okot adó, provokatív anyagokat jobb, ha kerülöd, kivéve ha határozott és megalapozott álláspontot tudsz kifejteni és meg is tudod védeni.
·        Ossz meg keresztyénweboldalakat közvetítésekkel keresztyén összejövetelekről, programokról, és néhány szóban indokold, hogy miért ajánlod.
·        Instagram vagy flickr? Használd a kreatív képességeid! Tölts fel képeket Isten csodálatos alkotásairól a természetben, barátaidról,keresztyén történésekről, mindezt igeverssel, egy idézettel a lelkipásztorodtól,az elmúlt igei tanításokból, és saját gondolataid is bátoríthatnak.
·        Írj és frissíts wikipédia cikket keresztyén tanítóidról,lelkipásztorról, a helyi gyülekezeted munkájáról…(Ellenőrizd másokat is megkérdezve,hogy hiteles legyen és megbízható forrásból mindaz, amit írsz.)
·        Írj véleményt a keresztyén könyvekről, filmekről a könyvesboltok weboldalain. Amikor egy könyv több jó ajánlást kap, több emberkedvet kap elolvasni. Iratmisszió ez csak másképpen.

·        Jelentkezz be, ha keresztyén összejöveteleken veszel részt, konferencián, istentiszteleten.Oszlatja a lelki sötétséget.

·         Használd a google térképet is arra, hogy a visszajelzéseddel, ajánlásoddal kedvet kapjanak mások is az illető hely iránt.
·        Támogasd a missziós társaságokat, akik interneten keresztül is szolgálnak.
·         Használd a #hashtag # -et arra, hogy konferenciát, eseményeket stb. nagyobb hatékonysággal hirdess.
·        Az internet tele van fórummal, bloggal, facebook csoportokkal,ahol néhány szó is sokat ér megjegyzésként. HA AZ ÉPÍTŐ ÉS SZERETETTELJES!
·        Ne fukarkodj az építő  megjegyzéssel, hasznos odaillő források megosztásával a blogok, youtube videók, twitter, google stb. lehetőségeinél.
·         Jelentkezz önkéntes munkásnak keresztyén weboldalak,FB oldalak fenntartásában, kezelésében.
·         Készíts saját weboldalt, indíts blogot, ami nem muszáj a hitről szóljon, de lehet egy keresztyén ember hobbiköréből kiindulva bizonyságtétel. (horgászat,gasztronómia, sportok stb.)
·         Hozz létre eseményt, hogy meghívasd barátaid egy-egy különleges eseményre.

forrás: http://sharethegospel.net/2017. január 16., hétfő

anyós és meny 5:5


Ruth könyvéből 5-5 gondolat anyósnak és menynek
Kezdem a menyekkel, mert én is csak meny vagyok még. :)

Ruth példa a menyeknek:
1. Ruth anyósát és annak Istenét választotta, elhagyva még saját családját is ezért. Megnyitotta szívét anyósának. Felfoghatatlan számomra ez a bizalom. Egy istenfélő anyós felé lehetséges. Nekem menynek, első lépés lehet ez a megelőlegezett bizalom anyósom irányában, ha az Urat keresem és látom benne. Kulcsa a jó anyós-meny kapcsolatnak a meny bizalma... De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled! Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.Ruth 1:16
2. Ruth kész volt szolgálni anyósát. Dolgozott mindkettőjük megélhetéséért. Milyen áldozatot hoztunk legutóbb anyósunkért? Azt mondta egyszer a móábi Ruth Naominak: Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedegetni valaki után, akinek megnyerem a jóindulatát! Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom! Ruth 2:2
3. Boázt elsősorban nem Ruth szépsége ragadta meg, hanem a Naomihoz való viszonyulása. A mai társadalom a tiszteletlenséget, akár anyós viccekkel is, elfogadja, de ez senkiben sem szül csodálatot....Bóáz így válaszolt neki: Elbeszélték nekem részletesen mindazt, amit anyósodért tettél férjed halála után: hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Ruth 2:11
4. Ruth követte Naomi tanácsát. Ez már a nehezebb leckék közé tartozik. Mégis, ha az anyós is jól és mértékkel tanácsol, jó azt megfogadni! Ruth azt mondta neki: Megteszem mindazt, amit mondasz. Ruth 3:5
5. Nem hagyta kis anyósát az ünneplésből, az unoka életéből. Ha részünkről a kezdeményezés ezekben, könnyebb határt is szabni. úgyhogy a szomszédasszonyok, amikor nevet adtak neki, azt mondták: Fia született Naominak! És elnevezték őt Óbédnak. Ruth 4:17

Naomi példa az anyósoknak:

1. Amikor Ruth unszolta anyósát, egyszerűen feladta a tiltakozást. Nem ajánlott más megoldást, kompromisszumot, egyszerűen belátta, hogy a menye felnőtt asszony, tud egyedül is dönteni és felelősséget vállalni.Amikor látta Naomi, hogy mindenáron vele akar menni, nem győzködte őt tovább. Ruth 1:18
2. Lányaként tekintett Ruthra. Ha egy anyós megteszi az első lépést és nem csak elfogadja, hanem lányaként befogadja a menyét, nem lesz nehéz annak viszonoznia, esetleg "anyukának" szólítania.  Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom! Ruth 2:2
3. Naomi érdeklődött Ruth napjáról, arról, hogy mi történt, de elsősorban nem azért, hogy kioktassa, hanem hogy bátorítsa. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa: Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett! Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta: Bóáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam.Ruth 2:19
4.Naomi nem osztotta a jó tanácsot, kivárta amikor viszont határozottan súlyt adhatott a szavainak, s Ruthnak nem volt kérdés, hogy úgy tegyen-e vagy sem. Tudta időzíteni a szavait...
5. Naomi ajándéknak fogadta unokáját s nem jutalmának. Az anyaméh gyümölcse jutalom is, az unoka pedig "csak ajándék"!


2016. december 25., vasárnap

A VENDÉGSZERETETRŐL, Mária és Márta története, 2016.


A VENDÉGSZERETETRŐL 2016. karácsonyán (is)

A vendégszeretet fokozatai:
1.       1. Gyakorolni
I Péter 4:9
Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül.
2.      2.  Először is testvéreink felé tartozunk, s azok felé, akikért az Úr minősítetten is felelőssé tesz.
Róma 12:13
A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
3.   3. „Krisztus követeit” megvendégelni észrevétlenül is.
Zsidók 13:2
Fogadjátok be a vendégeket házatokba! Voltak, akik ilyen módon angyalokat vendégeltek meg, anélkül, hogy észrevették volna.
4.       4. Vendégül fogadni azokat, akiknek a világ nem ad „meghívót”.
Lukács 14:13-14
Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor."
Hogyan oszthatjuk meg otthonunk, javainkat a vendégekkel?
u  Hívd meg őket - egyszerűen is lehet fogadni őket...
u  Találkozzatok a parkban, piknikre, kirándulásra
u  Beteglátogatás - „vendéglátogatás”
u  Karitatív szolgálatban való részvétel
u  Milyen lehet az introvertáltak vendégfogadása? (kérjen segítséget a vendégfogadásban egy kifele forduló, beszédes barátjától, hogy legyen ő is a vendége.:))
Hogyan nyithatjuk meg a szívünk a vendégnek?
u  Kérdezz jó kérdéseket és HALLGASD meg AKTÍVAN a válaszokat.
u  Légy te is őszinte és nyitott a kérdéseire.
u  Ha csak lehet imádkozz a vendéggel.
u  További ötlet: igekártya tányér alatt, a párnán, hasznos olvasnivaló a szobájában stb.

Vendégszeretet : VALAKIVEL SZERETETÜNKET, IDŐNKET, LAKÁSUNKAT, ÉTELÜNKET (kreatívan) ÖNZETLENÜL MEGOSZTANI.
u  A vendégfogadás eszköz lehet az evangélizációban, hitmélyítésben, közösségformálásban.

MÁRIA ÉS MÁRTA PÉLDÁJA
Lukács evangéliuma 10:38-41
Márta megnyitotta az otthonát, míg Mária megnyitotta a szívét is.
Márta a feladatra összpontosított, míg Mária a vendégre.
Mártát teljesen lefoglalta a feladat, míg Mária szívét betölthette Jézus az áldásaival.

A vendégszeretet, a karácsonyi ünneplés akadálya, ha elveszítjük a fókuszt, 
„levesszük tekintetünk” Jézusról. Mi történik ilyenkor?

u  Megkérdőjelezzük Isten gondviselését
u  Mindig más a hibás
u  Önsajnálathoz vezet

LEGYEN MÁRIA SZÍVÜNK ÉS MÁRTA KEZÜNK AZ ÜNNEPEN
(ebben a sorrendben igyekezve)!
ÁLDOTT ÜNNEPET!
2016. november 28., hétfő

Kicsit többet rólam, a jelenről az alábbi beszélgetésben hallhattok. Legyen épülésünkre!

A blogom szünetel meghatározatlan ideig. Köszönöm a megértést. ❤

2016. szeptember 3., szombat

Amit a férj vagy feleség talán soha nem mondott ki

Menyegzőn voltunk ma. Utóbbi években ritkábban mint régen, de annál több házaspár jutott eszembe, akikkel sokat vagy többször beszélgettünk. Így ma elborított a sok gondolat, eszembe jutottak olvasott,  megélt s másoknál is megtapasztalt igazságok, így hamar leírtam valamit. Itt van. Hátha valakinek ma kell válaszolnia egy ki nem mondott kívánságra. 

Amit a feleség a férjtől igazán kíván…de talán soha nem mondta ki.
  • 1.       Kommunikáció. Beszélgetni. Jövőről, múltról, bármiről.
  • 2.       Megerősítés. Szóval, tettel: hogy szép, hogy szeretve van, hogy vele meg lehet elégedni.
  • 3.       Függetlenség bizonyos mértékben. Mert megbíznak benne. Mert szüksége van néha "én-időre" is.
  • 4.       Románc. Házasságkötés után válik igazán hitelessé. Udvariasság, őszinte bók, randi, meglepetés.
  • 5.       Odafigyelés, törődés.Amit a férj a feleségtől igazán kíván… de talán soha nem mondta ki.
  • 1.       Tisztelet. Szóban és tettben. Nyíltan és a sorok között. Előtte és a háta mögött.
  • 2.       Bizalom. Kontroll helyett bizalom. Kritika és elvárások helyett bizalom. Csüggedés helyett bizalom.
  • 3.       Békesség. Ha elmegy, ha hazajön, ha kicsi a gyerek, ha felnőtt a gyerek. Amennyire rajtunk áll: békesség.
  • 4.       Intimitás. Fizikai közelség. Szenvedélyes szeretet. Nem most vagy\és soha, akkor, majd...hanem szinte bármikor.

 

Desenvolvido por EMPORIUM DIGITAL